Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Μονογραφίες
Περιοδικά
Οδηγοί Αρχαίων Τόπων
Υπό έκδοση
Προσφορές
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις


Η Αρχαιολογική Εφημερίς, οι Μονογραφίες, τοΈργον

Η Αρχαιολογική Εφημερίς αποτελεί το επιστημονικό όργανο της Εταιρείας. Από το 1837 ως το 1860 ( περίοδος πρώτη) αποτελεί κρατικό δημοσίευμα, συντάσσεται και εκδίδεται σχεδόν μόνο από τον γενικό έφορο Κυριακό Πιττάκη και περιέχει εκθέσεις και μελέτες σχετικές με ανασκαφές και ευρήματα της Γενικής Εφορείας. Με το ΒΔ της 2 Μαρτ. 1861 η έκδοσή της ανατίθεται στην Εταιρεία και ο τίτλος της γίνεται Αρχαιολογική Εφημερίς εκδιδόμενη υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας δαπάνη της Βασιλικής Κυβερνήσεως. Η νέα αυτή έκδοση (συντομογραφείται ΑΕ) αποτελεί την περίοδο δευτέρα. Εκδόθηκαν 17 τεύχη (Α-Η΄του 1862, Θ΄-ΙΒ΄του 1863, ΙΓ΄του 1869, ΙΔ΄του 1870, ΙΕ΄του 1873, Ις΄του 1873 και ΙΖ΄του 1874). Εκδότης, δηλαδή διευθυντής, των πρώτων 12 τευχών ήταν ο καθηγητής της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθ. Ρουσόπουλος, κατόπιν ο ΣΤ. Κουμανούδης και ο Π. Ευστρατιάδης.

Η Αρχαιολογική Εφημερίς επανεκδόθηκε το 1883 και έκτοτε κυκλοφορεί κάθε χρόνο ένας τόμος. Ορισμένοι τόμοι περιέχουν, όπως και για τα ΠΑΕ, ύλη περισσοτέρων ετών, 1925/26, 1927/28, 1934/35, 1939/41, 1942/44, 1945/47, 1948/49, 1950/51, και τούτο εξ αιτίας των δυσμενών εσωτερικών περιστάσεων. Οι τόμοι των ετών 1883-1923 αποτελεούν την περίοδο τρίτη και των ετών 1924 ως σήμερα την περίοδο τετάρτη.

Μονογραφίες

Από το 1851 η Εταιρεία εκδίδει σε ξεχωριστούς τόμους μελέτες και μονογραφίες, των οποίων διατίθεται κατάλογος. Τα πρώτα χρόνια οι εκδόσεις αυτές ήταν λίγες. Από τη γραμματεία του Γ. Οικονόμου έγιναν περισσότερες και επί Α. Ορλάνδου σχηματίστηκε μια σειρά σπουδαιότατη που περιλαμβάνει εκτός από ογκώδεις μονογραφίες πολλές διδακτορικές διατριβές. Η Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΒΑΑΕ), όπως επιγράφεται η σειρά, αποτελεί με τα ΠΑΕ και την ΑΕ το κύριο σώμα της ελληνικής αρχαιολογικής βιβλιογραφίας, η οποία συμπληρώνεται με τα δημοσιεύματα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τα περιοδικά Αρχαιολογικόν Δελτίον (ΑΔ), Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών (ΑΑΑ) και τη σειρά Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου. Η Εταιρεία εκτός από τις γνωστές της εκδόσεις εδημοσίευσε σε φυλλάδια τους κατά καιρούς οργανισμούς της, τη νομοθεσία για τις αρχαιότητες και διάφορα υπομνήματα υπηρεσιακής φύσεως, των οποίων η εύρεση και κατάταξη δεν είναι εύκολη γιατί διανέμονταν χωρίς να έχουν ούτε σκοπό ούτε αξιώσεις επιστημονικές και έτσι η διατήρησή τους δεν κρινόταν αναγκαία.

Τα παλαιότερα χρόνια την επιμέλεια της εκτυπώσεως των δημοσιευμάτων της Εταιρείας είχε ο γραμματεύς, αργότερα υπάλληλος του Γραφείου ή σύμβουλος, όπως ο Αθανάσιος Κουμανούδης, ο Κυριάκος Μυλωνάς, ο Βαλέριος Στάης και κυρίως ο Βασίλειος Λεονάρδος. Από τον μεσοπόλεμο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του επιμελητού δημοσιευμάτων η Αρτεμισία Γιαννουλάτου (1909-1977), φιλόλογος, μαθήτρια του Γ. Οικονόμου και βοηθός του Α. Ορλάνδου στο Πανεπιστήμιο. Η Γιαννουλάτου, με εξαίρετα φιλολογικά εφόδια και αγαπητή στους αρχαιολόγους, κατόρθωσε με την ευσυνειδησία της να ανταποκριθεί για αρκετά χρόνια στις διαρκώς αναπτυσσόμενες εκδοτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Σήμερα λειτουργεί ιδιαίτερο Γραφείο Δημοσιευμάτων με επαρκές επιστημονικό προσωπικό, ανάλογο προς τον αριθμό των εκδόσεων που γίνονται.

Το Έργον

Από το 1954 η Εταιρεία καινοτομεί ως προς την ανακοίνωση του έργου της. Επειδή τα ΠΑΕ, όπως είναι φυσικό, εκδίδονταν πολλές φορές δύο χρόνια αργότερα, άρχισε να δημοσιεύεται η ετήσια λογοδοσία του γραμματέως σε ιδιαίτερο πολυτελές τεύχος που τιτλοφορείται Το Εργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, το οποίο και διανέμεται συνήθως την ημέρα της λογοδοσίας, την άνοιξη κάθε χρονιάς.

Σχετικά αρχεία
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα