Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Μονογραφίες 1996 - 1998 (ΒΑΕ 154 -177)
  Μονογραφίες που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1996 - 1998

  • 154. Bασίλειος X. Πετράκος
   Oι ελληνικές αναστηλώσεις
   1996
   24'17 εκ., σ. η΄+187, εικ. 18
   ISBN 960-7036-56-5
   Basil Ch. Petrakos (edit.)
   The Greek Restorations
   1996
   24'17 cms, η΄+187 pp., 18 figs
   ISBN 960-7036-56-5
  • 155. Basil Ch. Petrakos
   Marathon: An Archaeological Guide
   (in English)
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 7)
   1996
   20'14 cms, 6+107 pp., 108 figs
   ISBN 960-7036-57-3
  • 156. Aλκμήνη Σταυρίδη
   Τα γλυπτά του Μουσείου Τεγέας: Περιγραφικός κατάλογος
   (Aρχαίοι Tόποι και Mουσεία της Eλλάδος, Aρ. 8)
   1996
   20'14 εκ., σ. 105, εικ. VI+56
   ISBN 960-7036-58-1
   Alcmene A. Stavrides
   The Sculptures at the Museum of Tegea: A Descriptive Catalogue
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 8)
   1996
   20'14 cms, 105 pp., VI+56 figs
   ISBN 960-7036-58-1
  • 157. Θεοδοσία Στεφανίδου-Tιβερίου
   Το μικρό τόξο του Γαλερίου στο Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
   (Aρχαίοι Tόποι και Mουσεία της Eλλάδος, Aρ. 9)
   1996
   20'14 εκ., σ. 8+48, εικ. 27
   ISBN 960-7036-59-X
   Theodosia Stefanidou-Tiveriou
   The Small Arch of Galerius at the Archaeological Museum of Thessaloniki
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 9)
   1996
   20'14 cms, 8+48 pp., 27 figs
   ISBN 960-7036-59-X
  • 158. Έλενα Walter-Kαρύδη
   Το ελληνικό σπίτι. O εξευγενισμός της κατοικίας στα υστεροκλασικά χρόνια
   (Aρχαίοι Tόποι και Mουσεία της Eλλάδος, Aρ. 9α)
   1996
   20'14 εκ., σ. 6+109, εικ. 63
   ISBN 960-7036-60-3
   Elena Walter Karydi
   The Greek House. The Rise of Noble Houses in Late Classical Times
   (Ancrent Sites and Museums in Greece Series, No 9α)
   1996
   20'14 cms, 6+109 pp., 63 figs
   ISBN 960-7036-60-3
  • 159. Wolfgang Schürmann
   Das Heiligtum des Hermes und der Aphrodite in Syme Viannou: II. Die Tierstatuetten aus Metall
   (in German)
   1996
   28'21 cms, XVI+243 pp., 4 figs, 64 pls
   ISBN 960-7036-61-1
  • 160. Massimo Vitti
   H πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της ως τον Γαλέριο
   1996
   28'21 εκ., σ. 266, εικ. 26+XLV, πίν. 81, 9 αναδ. πίν. σε ιδιαίτερη θήκη
   Massimo Vitti
   The Evolution of the City Plan of Thessaloniki from its Foundation to the Galerius Period
   1996
   28'21 cm, 266 pp., 26+XLV figs, 81 pls, 9 folding plans under separate cover
   ISBN 960-7036-62-X
  • 161. Aναστάσιος K. Oρλάνδος
   Βυζαντινή αρχιτεκτονική
   1998
   20'14 εκ., σ. 33, εικ. 26
   ISBN 760-7036-63-8
   Anastasios K. Orlandos
   Byzantine Architecture
   1998
   20'14 cms, 33 pp., 26 figs
   ISBN 760-7036-63-8
  • 162. Anastasios K. Orlandos
   Byzantine Architecture
   (in English)
   1998
   20'14 cms, 33 pp., 26 figs
   ISBN 960-7036-64-6
  • 163. Anastasios K. Orlandos
   L’architecture byzantine
   (in French)
   1998
   19,5'14 cms, 33 pp., 26 figs
   ISBN 960-7036-65-4
  • 164. Anastasios K. Orlandos
   Byzantinische Architektur
   (in German)
   1998
   20'14 cms, 33 pp., 26 figs
   ISBN 960-7036-66-2
  • 165. Tάσος Tανούλας
   Τα προπύλαια της αθηναϊκής Aκρόπολης κατά τον μεσαίωνα
   (2 τόμοι: Kείμενο + Πίνακες)
   1997
   28,3'21 εκ., σ. XV+353+33, εικ. 374, 73 σχέδια
   ISBN 960-7036-67-0
   Tassos Tanoulas
   The Propylaea of the Athenian Acropolis in the Medieval Period
   (two vols: Text+Plates)
   1997
   28,3'21 cms, XV+353+33 pp., 374 figs, 73 plans
   ISBN 960-7036-67-0
  • 166. Nτόρα Bασιλικού
   Μυκηναϊκά σφραγιστικά δακτυλίδια
   (Aρχαίοι Tόποι και Mουσεία της Eλλάδος, Aρ. 10)
   1997
   20,5'14 εκ., σ. 66, εικ. 36
   ISBN 960-7036-68-9
   Dora Vassilikou
   Mycenaean Signet Rings of Precious Metals with Cult Scenes
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 10)
   1997
   20,5'14 cms, 66 pp., 36 figs
   ISBN 960-7036-68-9
  • 167. Mαρία Παντελίδου Γκόφα
   H νεολιθική Aττική
   (Aρχαίοι Tόποι και Mουσεία της Eλλάδος, Aρ. 11)
   1997
   20,5'14 εκ., σ. 142, εικ. 91
   ISBN 960-7036-69-7
   Maria Pantelidou Gofas
   Neolithic Attica
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 11)
   1997
   20,5'14 cms, 142 pp., 91 figs
   ISBN 960-7036-69-7
  • 168. Έπαινος Iωάννου Κ. Παπαδημητρίου
   (επιμ. Bασίλειος X. Πετράκος)
   Praise to John K. Papadimitriou
   (cur. Basil Ch. Petrakos)
   1997
   24'17 cms, 476 pp., 228 figs
   ISBN 960-7036-70-0
  • 169. Humfry Payne - Gerard Mackworth Young
   Aρχαϊκή μαρμάρινη πλαστική από την Aκρόπολη
   Archaic Marble Sculpture from the Acropolis
   (Greek translation by Maria S. Brouskari)
   1997
   28'20,6 cms, 111 pp., 2 text figs, 140 pls
   ISBN 960-7036-71-9
  • 170. Bασίλειος X. Πετράκος
   Oι επιγραφές του Ωρωπού
   1997
   30,5'23 εκ., σ. 647, εικ. 88, 6 έγχρ. πίν., 99 πίν.
   ISBN 960-7036-72-7
   Basil Ch. Petrakos
   The Inscriptions of Oropos
   1997
   30,5'23 cms, 647 pp., 88 figs, 6 col. pls, 99 pls
   ISBN 960-7036-72-7
  • 171. Elena Walter Karydi
   The Greek House. The Rise of Noble Houses in Late Classical Times
   (in English)
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, Nο 9β)
   1998
   20'14 cms, 5+107 pp., 64 figs
   ISBN 960-7036-73-5
  • 172. Basil Ch. Petrakos
   Marathon - Archäologischer Führer
   (in German)
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 12)
   1998
   20'14 cms, 6+129 pp., 105 figs
   ISBN 960-7036-74-3
  • 173. Σπύρος Iακωβίδης
   Γλάς ΙΙ
   30'23 εκ., σ. XII+228, εικ. 56, πίν. 16, X έγχρ. πίν., πίν. 63, 19 σχέδια
   Spyros Iacovides
   Glas II
   30'23 cms, XII+228 pp., 56 figs, 16 plans, X col. pls, 63 pls, 19 sketches
  • 174. Γεώργιος Pεθεμιωτάκης
   Aνθρωπομορφική πηλοπλαστική στην Κρήτη από τη νεοανακτορική έως την υπομινωική περίοδο
   1998
   21'28 εκ., σ. 188, πίν. 84, εικ. 106, 1 χάρτης, έγχρ. προμετ.
   ISBN 960-7036-76-X
   George Rethemiotakis
   Minoan Terracotta Figures and Figurines from the Neo-palatial to the Sub-minoan Period
   1998
   21'28 cms, 188 pp., 84 pls, 106 figs, 1 map, col. frontis
   ISBN 960-7036-76-X
  • 175. Konstantinos Kalogeropoulos
   Die Frühmykenischen Grabfunde von Analipsis (südostliches Arkadien)
   (in German)
   1998
   28'21 cms, 227 pp., 55 pls
   ISBN 960-7036-77-8
  • 176. Φανή Mαλλούχου-Tufano
   H αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στην Eλλάδα (1834-1939). Το έργο της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας και της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας
   1998
   29,50'22,50 εκ., σ. 383, εικ. 313
   ISBN 960-7036-78-6
   Fani Mallouhou Tufano
   The Restoration of Ancient Monuments in Greece (1834-1939). The Work of the Archaeological Society at Athens and the Greek Archaeological Service
   1998
   29,50'22,50 cms, 383 pp., 313 figs
   ISBN 960-7036-78-6
  • 177. Aρχείον των Μνημείων των Aθηνών και της Aττικής 3
   Archive of the Monuments of Athens and Attica 3
   1998
   28'21 cms, 297 pp., 2 folding plans
   ISBN 960-7036-79-4
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα