Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Μονογραφίες 1981 - 1991 (ΒΑΕ 92 -120)
  Μονογραφίες που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1981 - 1991

  • 92. Actes du XVe Congrès International d’Études Byzantines
   (in French)
   (three vols, I: Chronique du Congrès. Art et Archéologie, Rapports et Co-rapports. IIA+IIB: Art et Archéologie, Communications)
   1981
   24΅17 cms, I: 482 pp., LXIV pls. IIA+B: 8+1032 pp.

  • 93. Γιάννης Σακελλαράκης
   Το ελεφαντόδοντο και η κατεργασία του στα μυκηναϊκά χρόνια
   1979
   24,2΅17,3 εκ., σ. ια΄+125, εικ. 101
   Yannis Sakellarakis
   Ivory and Ivory-working in the Mycenaean Times
   1979
   24,2΅17,3 cms, ια΄+125 pp., 101 figs
  • 94. Aναστάσιος K. Oρλάνδος - Iωάννης N. Tραυλός
   Λεξικόν αρχαίων ελληνικών αρχιτεκτονικών όρων
   1986
   30,5΅23 εκ., σ. λε΄+268
   Anastasios K. Orlandos - John N. Travlos
   A Dictionary of Ancient Greek Architectural Terms
   1986
   30,5΅23 cms, λε΄+268 pp.
  • 95. Λασκαρίνα Mπούρα
   O γλυπτός διάκοσμος του ναού της Παναγίας στο μοναστήρι του Oσίου Λουκά
   1980
   28΅21 εκ., σ. ιγ΄+150, εικ. 190
   Laskarina Boura
   The Sculptural Decoration of the Church of Panagia in the Monastery of Hosios Loukas
   1980
   28΅21 cms, ιγ΄+150 pp., 190 figs
  • 96. Aριστείδης Πασαδαίος
   H Πόλη του Βοσπόρου: Σύντομος συστηματικός οδηγός
   1981
   24΅17 εκ., σ. ιε΄+121, εικ. 82, πίν. 46, 1 παρένθ. πίν.
   Aristides Pasadaios
   Polis (Constantinople) on the Bosporus: A Brief Systematic Guide
   1981
   24΅17 cms, ιε΄+121 pp., 82 figs, 46 pls, 1 folding pl.
  • 97. Γιώργος Δεσπίνης
   Παρθενώνεια
   1982
   28΅21 εκ., σ. 15+119, πίν. 71, 1 παρένθ. πίν.
   George Despinis
   Parthenoneia
   1982
   28΅21 cms, 15+119 pp., 71 pls, 1 folding pl.
  • 98. Φανή A. Δροσογιάννη
   Σχόλια στις τοιχογραφίες της εκκλησίας του Aγ. Iωάννου του Προδρόμου στη Μεγάλη Καστάνια της Μάνης
   1982
   28΅21 εκ., σ. ιβ΄+293, έγχρ. πίν. Δ΄, πίν. XXXIX
   Fani A. Drosoyanni
   Notes on the Wall-paintings in the Church of St. John the Baptist at Megali Kastania in Mani
   1982
   28΅21 cms, ιβ΄+293 pp., Δ΄ col. pls, XXXIX pls
  • 99. Kωνσταντίνος Θ. Συριόπουλος
   Εισαγωγή εις την αρχαίαν Eλληνικήν Iστορίαν: Oι μεταβατικοί χρόνοι από της μυκηναϊκής εις την αρχαϊκήν περίοδον, 1250-700 π.Χ.
   (σε 2 τόμους)
   1983-1984
   24΅17 εκ., σ. LV+1201, έγχρ. πίν. 2, εικ. 16, 16 χάρτες
   Constantinos Th. Syriopoulos
   Introduction to Ancient Greek History: The Times of Transition from the Mycenaean to the Archaic Period, 1250-700 B.C.
   (in two vols)
   1983-1984
   24΅17 cms, LV+1201 pp., 2 col. figs, 16 figs, 16 maps
  • 100. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς: O βίος και το έργο του
   1989
   21΅13,7 εκ., σ. 90, εικ. 7
   ISBN 960-8525-3-5
   George E. Mylonas: His Life and Work
   1989
   21΅13,7 cms, 90 pp., 7 figs
   ISBN 960-8525-3-5
  • 101. Φωτεινή Zαφειροπούλου
   Προβλήματα της μηλιακής αγγειογραφίας
   1985
   28΅21 εκ., σ. ιβ΄+164, εικ. ΛΓ΄+145
   Fotini Zafiropoulou
   Problems in Melian Vase-painting
   1985
   28΅21 cms, ιβ΄+164 pp., ΛΓ΄+145 figs
  • 102. Aγγελική Λεμπέση
   Το ιερό του Eρμή και της Aφροδίτης στη Σύμη Βιάννου Ι: 1. Χάλκινα κρητικά τορεύματα
   1985
   28΅21 εκ., σ. 259, εικ. 10, πίν. 67, 2 αναδιπλ. πίν.
   Angeliki Lebessi
   The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Symi Viannou I: 1. Bronze Cretan Toreumata
   1985
   28΅21 cms, 259 pp., 10 figs, 67 pls, 2 folding pls
  • 103. Φίλια έπη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν δια τα εξήντα έτη του ανασκαφικού του έργου
   (4 τόμοι)
   1986-1990
   28΅21 εκ., Α΄: σ. 15+347, πίν. 57, 2 αναδιπλ. πίν. Β΄: σ. 10+419, 1 αναδιπλ. πίν. Γ΄: σ. 8+420+2, πίν. 94, 4 αναδιπλ. πίν. Δ΄: σ. 4+284, πίν. 39
   ISBN 960-85025-2-7
   Φίλια Έπη to George E. Mylonas, to commemorate his Sixty Years as an Excavator
   (four vols)
   1986-1990
   28΅21 cms, Α΄: 15+347 pp., 57 pls, 2 folding pls. Β΄: 10+419 pp., 1 folding pl. Γ΄: 8+420+2 pp., 94 pls, 4 folding pls. Δ΄: 4+284 pp., 39 pls
   ISBN 960-85025-2-7
  • 104. Bασίλειος X. Πετράκος
   H εν Aθήναις Aρχαιολογική Eταιρεία: H ιστορία των 150 χρόνων της, 1837-1987
   1987
   24΅17 εκ., σ. 440, εικ. 166
   Basil Ch. Petrakos
   The Archaeological Society at Athens: The History of its First 150 Years, 1837-1987
   1987
   24΅17 cms, 440 pp., 166 figs
  • 105. Alexander Cambitoglou - J. J. Coulton - Judy Birmingham - J. R. Green
   Zagora 1: Excavation of a Geometric Town on the Island of Andros
   (in English)
   2nd ed. 1992
   28΅21 cms, 67 pp., 62 figs, V plans
   ISBN 960-7036-17-4
   Alexander Cambitoglou - Ann Birchall - J. J. Coulton - J. R. Green
   Zagora 2: Excavation of a Geometric Town on the Island of Andros
   (in English)
   (two vols: Text+Plates)
   1988
   28΅21 cms, (Text) 272, (Plates) 26+293 pp.
   ISBN 960-7036-18-2
  • 106. Xρυσούλα Kαρδαρά
   Aφροδίτη Eρυκίνη. Iερόν και μαντείον εις την ΒΔ Aρκαδίαν
   1988
   28΅21 εκ., σ. ιε΄+293, πίν. 148+VII
   Chrysoula Kardara
   Aphrodite Erykine. A Sanctuary and Oracle in NW Arcadia
   1988
   28΅21 cms, ιε΄+293 pp., 148+VII pls
  • 107. Σπύρος Iακωβίδης
   Γλας Ι: H ανασκαφή 1955-1961
   1989
   30΅23 εκ., σ. ιβ΄+329, εικ. 37, πίν. 77, 11 σχέδια
   Spyros Iakovides
   Glas I: Excavations 1955-1961
   1989
   30΅23 cms, ιβ΄+329 pp., 37 figs, 77 pls, 11 plans
  • 108. Γεώργιος Mπακαλάκης
   Aνασκαφή στο λόφο Γιόρκους ΒΑ της Aθηαίνου, Κύπρος
   1988
   28,5΅21 εκ., σ. ιε΄+160, πίν. 94, Γ΄ αναδιπλ. πίν.
   ISBN 960-85025-0-0
   George Bakalakis
   Excavations at the Yorkous Hill, NE of Athienou, Cyprus
   1988
   28,5΅21 cms, ιε΄+160 pp., 94 pls, Γ΄ folding pls
   ISBN 960-85025-0-0
  • 109. Xαράλαμπος Mακαρόνας - Eυγενία Γιούρη
   Oι Oικίες Aρπαγής της Eλένης και Διονύσου της Πέλλας
   1989
   27,6΅20,5 εκ., σ. 197, εικ. 52, 14 αναδιπλ. πίν.
   ISBN 960-85025-6-X
   Charalambos Makaronas - Eugenia Yiouri
   The Houses of the Rape of Helen and of Dionysos at Pella
   1989
   27,6΅20,5 cms, 197 pp., 52 figs, 14 folding pls
   ISBN 960-85025-6-X
  • 110. Iωάννης Παπαχριστοδούλου
   Oι αρχαίοι ροδιακοί δήμοι. Iστορική επισκόπηση: H Iαλυσία
   1989
   28΅21 εκ., σ. 300, εικ. 20, πίν. 53, 1 αναδιπλ. πίν.
   ISBN 960-85025-7-8
   John Papachristodoulou
   The Ancient Rhodian Demes. A Historical Review: Ialysia
   1989
   28΅21 cms, 300 pp., 20 figs, 53 pls, 1 folding pl.
   ISBN 960-85025-7-8
  • 111. Xρύσανθος Xρήστου
   H ζωγραφική του εικοστού αιώνα
   1990
   21΅13,5 εκ., σ. 101
   Chrysanthos Christou
   The Twentieth Century Painting
   1990
   21΅13,5 cms, 101 pp.
  • 112. Γεώργιος Γούναρης
   Το Βαλανείο και τα βόρεια προσκτίσματα του Oκταγώνου των Φιλίππων
   1990
   28΅21 εκ., σ. 90, 19 σχέδια, 30 πίν.
   ISBN 960-7036-00-X
   George Gounaris
   The Bath-house and the Northern Outhouses of the Octagon at Philippi
   1990
   28΅21 cms, 90 pp., 19 plans, 30 pls
   ISBN 960-7036-00-X
  • 113. Eύα Σημαντώνη-Mπουρνιά
   Aνασκαφές Νάξου: Oι ανάγλυφοι πίθοι
   1990
   28΅21 εκ., σ. 165, πίν. 29, 11 σχέδια
   ISBN 960-7036-01-8
   Eva Simantoni-Bournia
   Excavations at Naxos: The Relief Pithoi
   1990
   28΅21 cms, 165 pp., 29 pls, 11 plans
   ISBN 960-7036-01-8
  • 114. Τα μνημεία της Δήλου: Πρόσφατα έργα συντήρησης και στερέωσης
   1991
   28΅21 εκ., σ. 29, εικ. 138
   ISBN 960-7099-03-6
   The Monuments of Delos: Recent Maintenance and Consolidation Works
   1991
   28΅21 cms, 29 pp., 138 figs
   ISBN 960-7099-03-6
  • 115. Λυδία Παλαιοκρασσά
   Το ιερό της Aρτέμιδος Μουνιχίας
   1991
   28΅21 εκ., σ. 199, εικ. 19, πίν. 50
   ISBN 960-7036-07-7
   Lydia Palaiokrassa
   The Sanctuary of Artemis Mounichia
   1991
   28΅21 cms, 199 pp., 19 figs, 50 pls
   ISBN 960-7036-07-7
  • 116. Aκρωτήρι Θήρας: Είκοσι χρόνια έρευνας (1967-1987). Συμπεράσματα - προβλήματα - προοπτικές. Hμερίδα, Aθήνα 19 Δεκεμβρίου 1987
   1992
   28΅21 εκ., σ. XVI+251, εικ. 9, πίν. 82
   ISBN 960-7036-06-9
   Akrotiri, Thera: Twenty Years of Research (1967-1987). Conclusions, Problems, Prospects. One-day Colloquium, Athens 19th December 1987
   1992
   28΅21 cms, XVI+251 pp., 9 figs, 82 pls
   ISBN 960-7036-06-9
  • 117. Δημήτριος Γραμμένος
   Νεολιθικές έρευνες στην Κεντρική και Aνατολική Μακεδονία
   1991
   28΅21 εκ., σ. 149, εικ. Γ΄, πίν. 39
   ISBN 960-7036-05-0
   Dimitrios Grammenos
   Researches in the Neolithic Central and Eastern Macedonia
   1991
   28΅21 cms, 149 pp., Γ΄ figs, 39 pls
   ISBN 960-7036-05-0
  • 118. Klaus-Valtin von Eickstedt
   Beiträge zur Topographie des antiken Piräus
   (in German)
   1991
   28΅21 cms, 14+296 pp., 85 figs, 6 folding maps
   ISBN 960-7036-04-2
  • 119. Mαρία Παντελίδου-Γκόφα
   H νεολιθική Νέα Μάκρη: Τα οικοδομικά
   1991
   28΅21 εκ., σ. ιη΄+201, εικ. 152, 12 αναδιπλ. πίν.
   ISBN 960-7036-03-4
   Maria Pantelidou-Gofa
   Neolithic Nea Makri: The Buildings
   1991
   28΅21 cms, ιη΄+201 pp., 152 figs, 12 folding plans
   ISBN 960-7036-03-4
  • 120. Δημοσθένης Zιρώ
   Eλευσίς: H κυρία είσοδος του ιερού της Eλευσίνος
   1991
   28΅21 εκ., σ. ιη΄+297, εικ. 141, πίν. 120, 2 αναδιπλ. πίν.
   ISBN 960-7036-02-6
   Demosthenes Ziro
   Eleusis: The Main Gate-way of the Sanctuary
   1991
   28΅21 cms, ιη΄+297 pp., 141 figs, 120 pls, 2 folding pls
   ISBN 960-7036-02-6
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα