Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Αθήνα


  Αστεροσκοπείο

  Το 1898 η Αρχαιολογική Εταιρεία διενήργησε ανασκαφή υπό την διεύθυνση του Εφόρου Αρχαιοτήτων Γ. Σωτηριάδου παρά το Αστεροσκοπείο, όπου είχε αποκαλυφθεί μικρής εκτάσεως νεκροταφείο (ρωμαϊκό, κατά την έκθεση του Σωτηριάδου). Bρέθηκαν πολυάριθμοι τάφοι νεκρών αποτεφρωμένων, καθώς και οχετοί από παλαιότερη κατοίκηση, πήλινες μήτρες και δεκατρείς ενεπίγραφοι επιτύμβιοι κιονίσκοι. Oι κιονίσκοι αυτοί πρέπει να είναι εκείνοι τους οποίους αντέγραψε στο Aστεροσκοπείο ο Robinson και τους δημοσίευσε το 1910, παρέχοντας την πληροφορία ότι είχαν βρεθεί προ μερικών ετών κατά την δενδροφύτευση του χώρου. Oι κιονίσκοι αυτοί χρονολογούνται από τα τέλη του 3ου ή τις αρχές του 2ου (IG II² 6975) έως τα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. (IG II² 6641, 6653).

  Ανασκαφή

  • Π. Καββαδίας, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ) 1898, 12.

  Γενική Βιβλιογραφία

  • H. Thompson - R. Scranton, Hesperia 12 (1943) 379-383 (πίν. ΧΙV).
  • Ι. Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών (1960) [β΄ έκδ. 1993], 80, 122.

  Επιγραφές

  • Robinson, AJPh 31 (1910), 377-396, αρ. 1, 7, 8, 18, 19, 22, 25, 39, 41, 52, 58, 63.
  • Inscriptiones Graecae (IG) II², 6641, 10236, 8078, 6653 (δύο όμοιες επιγραφές), 8626, 8153, 6975, 6118, 8733, 10206, 6529.
  • W. Peek, Athenische Mitteilungen 67 (1942) 105, αρ. 195.

                                                                                           Γεωργία Μαλούχου
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα