Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Νησιά Αιγαίου > Δωδεκάνησα


  Ρόδος

  Βιβλιογραφία
  Iω. Kοντής, ΠAE 1951, 224-245 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1952, 547-591 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1953, 275-287 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1954, 340-360 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1955, 267-283 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1956, 214-222 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1957, 126-132 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1958, 233-240 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1959, 188-194 
  Iω. Kοντής, ΠAE 1961, 215

  Iω. Kοντής - Γρ. Kωνσταντινόπουλος, ΠAE 1960, 273-282

  Γρ. Kωνσταντινόπουλος, ΠAE 1973, 127-136
  Γρ. Kωνσταντινόπουλος, ΠAE 1975 A, 238-248 
  Γρ. Kωνσταντινόπουλος, ΠAE 1976 B, 334-341.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα