Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Νησιά Αιγαίου > Δεσποτικό - Πάρος - Αντίπαρος


  Πάρος (Παροικιά)

  Βιβλιογραφία
  Xρ. Tσούντας, ΠAE 1897, 23-24
  Xρ. Tσούντας, ΠAE 1898, 137-212

  N. Kοντολέων, ΠAE 1950, 258-263

  Aν. Oρλάνδος, ΠAE 1960, 246-257 
  Aν. Oρλάνδος, ΠAE 1961, 184-190 
  Aν. Oρλάνδος, ΠAE 1963, 141-147
  Aν. Oρλάνδος, ΠAE 1964, 140-141  

  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1974, 181-188 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1975 A, 197-211 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1976 B, 287-294
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1977 B, 363-377 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1978, 195-210 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1979, 236-248 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1980, 263-286 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1981 A, 269-292 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1982, 232-252
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1983 A, 271-296 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE Έργον 1984, 69-72 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1985, 51-56 
  Δ. Σκιλάρντι, ΠAE 1986, 108-114

  Aικ. Δεσποίνη, ΠAE 1977 B, 361-362.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα