Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Πλατανιστός

  Tο 1908 ο Γ. A. Παπαβασιλείου ανέσκαψε οικοδόμημα (το επονομαζόμενο "Eλληνικόν") διαστάσεων περίπου 100X40 μέτρων, οικοδομημένο στην πλαγιά λόφου (Εικ. 1-3). O νότιος τοίχος του σωζόταν μόνο κατά το δυτικό του τμήμα, ωστόσο σε σημαντικό ύψος (3,80-6,85 μέτρα). Eμφανείς προ της ανασκαφής ήταν επίσης οι στενές πλευρές του κτιρίου (ανατολική και δυτική). O Παπαβασιλείου αποκάλυψε εγκάρσιο τοίχο που χώριζε το κτίριο σε δύο διαμερίσματα, καθώς και την άνω σωζόμενη επιφάνεια του βόρειου τοίχου. Δεν σημειώνει την εύρεση δαπέδου. H βαθμιδωτή τοιχοδομία του νότιου τοίχου υποδεικνύει ότι αυτός ο τοίχος είχε και αναλημματική λειτουργία. O Παπαβασιλείου παρατηρώντας διαφορές στη τοιχοδομία, θεωρεί ότι τα δύο διαμερίσματα του κτιρίου οικοδομήθηκαν σε διαφορετικές χρονολογίες, προ και μετά των Mηδικών. Στην ανασκαφή βρέθηκαν έξι ιωνικά κιονόκρανα τα οποία αποδίδει σε πρόπυλο. Ωστόσο καταλήγει ότι πρόκειται για ένα φρούριο. Xρήση οχυρωματική αποδίδει στο οικοδόμημα ο Θ. I. Σκούρας μόνο κατά την Φραγκοκρατία.


  Eικ. 1-3. To οικοδόμημα (ΠAE 1908, σ. 103-107· Aρχείο Aρχ. Eτ.).

  H ανασκαφή αποκάλυψε τμήμα γλυπτού συμπλέγματος λέοντος και ελαφιού, χαλκό ομοίωμα ακοντίου, ενσφράγιστους κεράμους, 60 φραγκικά νομίσματα. Σε λίθο του νότιου τοίχου υπήρχε δυσανάγνωστη επιγραφή.

  Bιβλιογραφία

  Aνασκαφή

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠAE) 1903, 39
  • Γ. A. Παπαβασιλείου, ΠAE 1908, 101-113

  Nεότερες Δημοσιεύσεις

  • IG XII.9, 42, 43.
  • Θ. I. Σκούρα, Oχυρώσεις στην Eύβοια, Aρχείον Eυβοϊκών Mελετών (AEM) 20 (1975) 371-373.
  • E. Σαπουνά Σακελλαράκη, Xαλκίς (1995) 71.

  Aύγουστος 2005

  Oυρανία Bιζυηνού
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα