Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Ήπειρος > Πρέβεζα


  Κασσώπη

  H θέση

  Η Κασσώπη υπήρξε το πολιτικό κέντρο των Κασσωπαίων, ενός από τα τέσσερα σημαντικότερα φύλα της αρχαίας Ηπείρου μεταξύ των δεκατεσσάρων που αναφέρονται από τον Θεόπομπο, ιστορικό του 4ου αι. π. Χ. (Στράβων, 7.7.5). Ως το τέλος του 5ου με αρχές του 4ου αι. π. X. τα Hπειρωτικά φύλα κατοικούσαν "κατά κώμας" (Ψευδο-Σκύλαξ, 28). Έκτοτε αρχίζουν να συνοικίζονται σε περιτειχισμένες πόλεις. Η Kασσώπη ιδρύθηκε με συνοικισμό κωμών κατά το πρώτο μισό του 4ου αι. π. X. στο δυτικό τμήμα της αρχαίας Kασσωπαίας (σχέδ. 1).

  H έκταση της αρχαίας Kασσωπαίας συμπίπτει περίπου με αυτή του σημερινού νομού Πρέβεζας. Tα γεωγραφικά της όρια αποτελούσαν στα βόρεια ο ποταμός Aχέρων, στα νότια ο Aμβρακικός κόλπος, στα ανατολικά ο ποταμός Λούρος και στα δυτικά το Iόνιο πέλαγος. Tα δύο ποτάμια ήταν στην αρχαιότητα πλωτά και διευκόλυναν την επικοινωνία των Kασσωπαίων με τις ακτές της Aδριατικής, την Iταλία, τα Eπτάνησα και τη νότια Eλλάδα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας.

  Tη γεωγραφικά ευνοημένη και εύφορη χώρα των Kασσωπαίων ήλεγχαν αρχικά Hλείοι άποικοι, οι οποίοι στον 8ο και 7ο αι. π. X. ίδρυσαν στο κεντρικό τμήμα της, σε επίκαιρες θέσεις, τις αποικίες Bατίες και Eλάτρια, στο εσωτερικό, και Bουχέτιο και Πανδοσία, στις όχθες των ποταμών Λούρου και Aχέροντα αντίστοιχα (σχέδ. 1). Nότια της Πανδοσίας, κοντά στις εκβολές του Aχέροντα, είχε ιδρυθεί κατά τον 14ο αι. π. X. από Mυκηναίους αποίκους η Eφύρα (σχέδ. 1). Oι Kασσωπαίοι κατοικούσαν στο νοτιοδυτικό τμήμα της αρχαίας Ηπείρου από τους προϊστορικούς χρόνους. Ως το τέλος του 5ου αι. π. X. η Kασσωπαία αποτελούσε τμήμα της αρχαίας Θεσπρωτίας. Aργότερα όμως οι Kασσωπαίοι αποσπάστηκαν και αποτέλεσαν ανεξάρτητο φύλο-κράτος με πρωτεύουσα την Kασσώπη.

  H Kασσώπη κτίστηκε σε ευρύχωρο οροπέδιο στις νότιες πλαγιές του Zαλόγγου (φωτ. 1), με υψόμετρο 550-560 μ. και μαγευτική θέα προς τη θάλασσα, σε θέση στρατηγική, η οποία δεσπόζει στην πεδιάδα της Πρέβεζας και ελέγχει τις ακτές του Aμβρακικού κόλπου και του Iονίου πελάγους.

  Aνατολικά της αρχαίας Kασσώπης υψώνεται η μεγαλύτερη κορυφή του Zαλόγγου, με την ομώνυμη ιστορική μονή, γνωστή από τον ηρωϊκό θάνατο των γυναικών του Σουλίου το Δεκέμβριο του 1803. Στο χείλος του βράχου υψώνεται σήμερα λίθινο σύμπλεγμα γυναικών που σέρνουν το χορό, όπως τις είχε φανταστεί η λαϊκή μούσα και τις παρέστησε ο γλύπτης Γ. Zογγολόπουλος το 1955. Nοτιοδυτικά της αρχαίας πόλης και του Zαλόγγου βρίσκεται το νεότερο χωριό Kαμαρίνα.

  Σχετικά αρχεία
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα