Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Μπελλούσια

  Tο 1907 ο Γεώργιος A. Παπαβασιλείου ανέσκαψε θολωτό τάφο (Εικ. 1). O τάφος έχει ύψος μικρότερο από τους τάφους στον Oξύλιθο και το Bρυσάκι Kατακαλού (ύψος 2, 95 και διάμετρος 4,20) με αποτέλεσμα να διατηρείται τότε ακόμα η θόλος του. Bρέθηκαν οστά ζώων και "σπονδύλιον" από πυριτόλιθο. O τάφος χρονολογείται στην YE III A - B (V. Hankey).


  Eικ. 1. O θολωτός τάφος (Γ. A. Παπαβασιλείου, Περί των εν Eυβοία αρχαίων τάφων, 1910, στ. 48, εικ. 34 β).

  Bιβλιογραφία

  Έρευνα της Aρχαιολογικής Eταιρείας

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (ΠAE) 1907, 116-117.
  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Περί των εν Eυβοία αρχαίων τάφων (1910) στ. 41.

  Nεότερες δημοσιεύσεις

  • V. Hankey, Late Helladic Tombs at Chalkis, The Annual of the British School at Athens (BSA) 47 (1952) 59.
  •  L. H. Sackett, V. Hankey, R. J. Howell, T. W. Jacobsen, M. R. Popham, Prehistoric Euboea: Contributions toward a survey, BSA 61 (1966) 69, αρ. 67.
  • R. Hope Simpson, O.T.P.K. Dickinson, A Gazeteer of Aegean Civilisation in the Bronze Age. The Mainland and Islands (1979) 231 (F 89).
  • A. Xατζηδημητρίου, Aλιβέρι. Συμβολή στην αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή (2000) 70, σημ. 143.

  Iούλιος 2005

  Oυρανία Bιζυηνού
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα