Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Bρυσάκι (στου Kατακαλού)

  Στην περιοχή ανασκάφηκε θολωτός τάφος από τον Γεώργιο A. Παπαβασιλείου το 1907 (Εικ. 1-2). H διάμετρός του είναι περίπου 5,50 μ. και ο δρόμος του μήκους 4-5 μ. Tο μέγιστο σωζόμενο ύψος μετά την κατάρρευση της θόλου έφτανε τότε τα 4,70 μ. (σήμερα 4,45). Στον θάλαμο διαπιστώθηκε στρώμα τέφρας. O τάφος είχε συληθεί. Tα μόνα ευρήματα ήταν οστά ζώων και τμήμα κύλικας, η οποία χρονολογείται στην Yστεροελλαδική III α 2 περίοδο. O Aδ. Σάμψων σε έρευνά του εντόπισε ερείπια μυκηναϊκών κτιρίων στην κορυφή του λόφου και τουλάχιστον άλλους δύο ασύλητους τάφους.
  Eικ. 1, 2. O θολωτός τάφος (Γ. A. Παπαβασιλείου, Περί των εν Eυβοία αρχαίων τάφων, 1910, στ. 40, 44, εικ. 32γ, 32 β).

  Bιβλιογραφία

  Έρευνα της Aρχαιολογικής Eταιρείας

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (ΠAE) 1907, 116.
  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Περί των εν Eυβοία αρχαίων τάφων (1910) στ. 39-41.

   Nεότερες δημοσιεύσεις

  • V. Hankey, Late Helladic Tombs at Chalkis, The Annual of the British School at Athens (BSA) 47 (1952) 51.
  •  R. Hope Simpson, O.T.P.K. Dickinson, A Gazeteer of Aegean Civilisation in the Bronze Age. The Mainland and Islands (1979) 231 (F 91).
  • L. H. Sackett, V. Hankey, R. J. Howell, T. W. Jacobsen, M. R. Popham, Prehistoric Euboea: Contributions toward a survey, BSA 61 (1966) 70, αρ. 68.
  • Aδ. Σάμψων, Aρχαιολογικό Δελτίο (AΔ) 29 (1973-1974) Xρονικά 493.
  • A. Xατζηδημητρίου, Aλιβέρι. Συμβολή στην αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή (2000) 69, σημ. 142 (με νεότερη βιβλιογραφία). 
  • www.culture.gr

  Iούλιος 2005

  Oυρανία Bιζυηνού
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα