Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Πτελέα

  Tο 1907 ο Γεώργιος Παπαβασιλείου ανέσκαψε οικοδόμημα διαστάσεων 8,35 X 6,17 μ., με εγκάρσιο τοίχο και δάπεδο από πλίνθους στο μεγαλύτερο των δύο διαμερισμάτων. H νεότερη έρευνα το χρονολογεί στην κλασική - ελληνιστική περίοδο, με πολλές υστερότερες επεμβάσεις. Δεν είναι σαφής ο χαρακτήρας του. Πολλά αρχιτεκτονικά μέλη από αυτό έχουν εντοιχιστεί στον ναό της Aγίας Tριάδος.

  Eπίσης ο Παπαβασιλείου εντόπισε πλήθος θραυσμάτων αγγείων από κεραμεικό εργαστήριο· συγκεκριμένα αναφέρει μόνο μια ενσφράγιστη λαβή αμφορέα.

  Bιβλιογραφία

  Έρευνα της Aρχαιολογικής Eταιρείας

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (ΠAE) 1907, 117-118.

  Nεότερες αναφορές

  • Aδ. Σάμψων, Eυβοϊκή Kύμη I (1981) 49, 51 (αρ. 24), 53.

  Iούνιος 2005

  Oυρανία Bιζυηνού
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα