Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Μακεδονία > Ημαθία


  Βεργίνα

  Βιβλιογραφία

  Ανασκαφικές εκθέσεις

  • M. Aνδρόνικος, ΠAE (1952) 211-259, ΠAE (1953) 141-158, ΠAE (1957) 73-75, ΠAE (1958) 90-95, ΠAE (1959) 59-70, ΠAE (1960) 95-103, ΠAE (1961) 90-94, ΠAE (1981)A 55-61, ΠΑΕ (1982) 52-56, ΠAE (1983) A, 42-54, ΠΑΕ (1984)Α, 66-70.
  • Μ. Ανδρόνικος-Αγγ. Κοτταρίδου, ΠΑΕ (1986) 103-111, ΠΑΕ (1988) 99-107.
  • Μ. Ανδρόνικος, Στ. Δρούγου κ.ά, ΠAE (1985) 55-68, ΠAE (1987) 126-148, ΠΑΕ (1989) 185-198, ΠΑΕ (1990) 170-184, ΠΑΕ (1991) 182-192.

  Μονογραφίες

  • M. Aνδρόνικος, Βεργίνα Ι. Το νεκροταφείον των τύμβων, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 62 (1969).
  • M. Aνδρόνικος, Βεργίνα ΙΙ. O «τάφος της Περσεφόνης», Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 138 (1994).
  • Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Βεργίνα. Ο τάφος του Φιλίππου. Η τοιχογραφία με το κυνήγι, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 231 (2004).
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα