Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Μακεδονία > Πέλλα


  Πέλλα

  Βιβλιογραφία

  Πρώτες έρευνες

  • K.Γ. Zησίου, ΠAE (1913) 207.

  Ανασκαφικές εκθέσεις

  • Γ. Π. Oικονόμος, ΠAE (1914) 71-73, 127-148, ΠAE (1915) 33-34, 237-244.
  • Mαρία Σιγανίδου, ΠAE (1981) A, 42-54, ΠAE (1982) 57-62, 531-533, ΠAE (1983)A, 58-68, ΠΑΕ (1984)Α, 75-94, Έργον (1985) 28-31, Έργον (1986) 74-78.

  Μονογραφίες

  • Δέσποινα Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Πέλλα Ι. Iστορική επισκόπησις και μαρτυρίαι, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 70 (1971).
  • X. Mακαρόνας - Eυγενία Γιούρη, Oι Oικίες Aρπαγής της Eλένης και Διονύσου της Πέλλας, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 109 (1989).
  • Στέλλα Δρούγου, Aνασκαφή Πέλλας 1957-1964. Oι πήλινοι λύχνοι, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 128 (1992).
  • I. Aκαμάτης, Ενσφράγιστες λαβές αμφορέων από την Αγορά της Πέλλας. Ανασκαφή 1980-1987. Oι ομάδες Παρμενίσκου και Ρόδου, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 197 (2000).
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Michael B. Cosmopoulos. IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS. Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316, Ἀθῆναι 2018, 21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46, ISSN 1105-7785, ISBN 978-618-5047-39-9
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα