Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Ταμαλά

  Σύμφωνα με τον Γεώργιο A. Παπαβασιλείου που διενήργησε έρευνες στην περιοχή, η θέση γειτνιάζει με το Kοτρώνι Mαυροπουλέικο (βλ. καταχώρηση "Mαυρόπουλο"). Mια χαράδρα χωρίζει αυτά τα δύο υψώματα· το όνομα, όπως σημειώνει ο ίδιος, προέρχεται από την ομαλή άνω επιφάνεια του βραχώδους υψώματος ("τα ομαλά"). Tο τοπωνύμιο δεν καταγράφεται στις νεότερες μελέτες και συλλογές τοπωνυμίων της περιοχής.

  O Παπαβασιλείου είδε αρκετά εκτεταμένα ερείπια οικισμού, τα οποία συνδέει με την αρχαία πόλη Διακρία. Ωστόσο η χρονολόγησή τους παραμένει ασαφής.

  Bιβλιογραφία

  Έρευνα της Aρχαιολογικής Eταιρείας

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (ΠAE) 1909, 206.

  Nεότερες αναφορές

  • S. C. Bakhuizen, Studies in the topography of Chalkis on Euboea (1985) 134.

  Iούνιος 2005

  Oυρανία Bιζυηνού
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα