Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Μακεδονία > Σέρρες


  Αμφίπολη

  Βιβλιογραφία

  Ανασκαφικές εκθέσεις

  • Eυστρ. Πελεκίδης, ΠAE (1920) 8, 80-94.
  • Δ.Ι. Λαζαρίδης, ΠAE (1956) 141-142, ΠAE (1957) 70-72, ΠAE (1958) 81-83, ΠAE (1959) 42-46, ΠAE (1960) 67-73, ΠAE (1961) 63-67, ΠAE (1964) 35-40, ΠAE (1965) 47-52, ΠAE (1971) 50-62, ΠAE (1972) 63-72, ΠAE (1973) 43-54, ΠAE (1974) 58-64, ΠAE (1975)A, 61-71, ΠAE (1976)A, 88-98, ΠAE (1977)A, 38-45, ΠAE (1978) 50-58, ΠAE (1979) 71-79, ΠAE (1980) 8-13, ΠAE (1981)A, 18-25, ΠAE (1982) 43-51, ΠAE (1983)A, 35-41.
  • Eυ. Γ. Στίκας, ΠAE (1962) 42-46, ΠAE (1964) 41-43, ΠAE (1966) 39-46, ΠAE (1967) 83-88, ΠAE (1969) 54-58, ΠAE (1970) 50-54,  ΠAE (1971) 43-49, ΠAE (1972) 49-62, ΠAE (1973) 34-42, 216, ΠAE (1975)A, 72-79, ΠAE (1976)A, 99-110, ΠAE (1977)A, 46-53, ΠAE (1978) 59-63, ΠAE (1979) 80-89, ΠAE (1980) 14-20, ΠAE (1981)A, 26-32.
  • Kαλ.Δημ. Λαζαρίδη, ΠΑΕ (1984)Α, 33-39, ΠAE (1985) 69-75, ΠAE (1986) 132-140, ΠAE (1987) 161-171, ΠAE (1988) 119-124, ΠAE (1994) 231-232, ΠAE (1995) 217, ΠAE (1996) 271-272, ΠAE (1997) 169, ΠAE (1998) 157, ΠAE (1999) 331, ΠAE (2000) 193-194, ΠAE (2001) 133-134.
  • Χ. Μπακιρτζής, ΠAE (1989) 216-221, ΠAE (1991) 212-219, ΠAE (1992) 167-175, ΠAE (1993) 128-134, ΠAE (1994) 131-137, ΠAE (1995) 115-125, ΠAE (1996) 229-241, ΠAE (1998) 153-154.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα