Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
The Archaeological Society Foundation
Χορηγοί
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Πελοπόννησος > Λακωνία


  Σπάρτη

  Βιβλιογραφία
  A. Bλαστός, ΠAE 1871-72, 14.

  Π. Σταματάκης, ΠAE 1871-72, 15
  Π. Σταματάκης, ΠAE 1872-73, 30.

  Π. Kαστριώτης, ΠAE 1900, 16, 74.

  K. Pωμαίος, ΠAE 1909, 293-300.

  A. Aδαμαντίου, ΠAE 1934, 10-21, 123-8.

  Γ. Σωτηρίου, ΠAE 1939, 107-118.

  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1960, 232
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1961, 179
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1962, 113-121
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1964, 102-120
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1965, 97-98.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα