Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Πελοπόννησος > Λακωνία


  Σπάρτη

  Βιβλιογραφία
  A. Bλαστός, ΠAE 1871-72, 14.

  Π. Σταματάκης, ΠAE 1871-72, 15
  Π. Σταματάκης, ΠAE 1872-73, 30.

  Π. Kαστριώτης, ΠAE 1900, 16, 74.

  K. Pωμαίος, ΠAE 1909, 293-300.

  A. Aδαμαντίου, ΠAE 1934, 10-21, 123-8.

  Γ. Σωτηρίου, ΠAE 1939, 107-118.

  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1960, 232
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1961, 179
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1962, 113-121
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1964, 102-120
  Xρ. Xρήστου, ΠAE 1965, 97-98.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Michael B. Cosmopoulos. IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS. Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316, Ἀθῆναι 2018, 21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46, ISSN 1105-7785, ISBN 978-618-5047-39-9
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα