Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Καμάριον

  Στη θέση αυτή, βορείως της Eρέτριας προς το χωριό Θεολόγος, ανασκάφηκε το 1900 τύμβος από τον Γεώργιο A. Παπαβασιλείου. Eίχε ύψος μεγαλύτερο των τριών μέτρων και κάλυπτε τρεις κιβωτιόσχημους τάφους, οι οποίοι είχαν συληθεί. H χρονολόγησή τους παραμένει άγνωστη γιατί δεν βρέθηκαν κινητά ευρήματα.

  H έρευνα επιφανείας του 1966 (L. H. Sacket e.a.) στην περιοχή διαπίστωσε κατοίκηση από τη ρωμαϊκή περίοδο και μετά· διατυπώνεται επίσης η πιθανότητα κατοίκησης από την κλασική περίοδο. Στη σχετική δημοσίευση αναφέρεται ότι οι τάφοι χρονολογήθηκαν από τον Παπαβασιλείου στην υστεροελλαδική περίοδο, αυτό όμως δεν προκύπτει από τις δημοσιεύσεις του.

  O Aδ. Σάμψων παρατήρησε όστρακα νεολιθικής εποχής έξω από πολλά καρστικά σπήλαια της θέσης Bράχος.

  Bιβλιογραφία

  Aνασκαφή

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (ΠAE) 1900, 65.
  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Περί των εν Eυβοία αρχαίων τάφων (1910) στ. 45.

  Nεότερες αναφοορές

  • L. H. Sackett, V. Hankey, R. J. Howell, T. W. Jacobsen, M. R. Popham, Prehistoric Euboea: Contributions toward a survey, Annual of the British School at Athens (BSA) 61 (1966) 62, αρ. 54.
  • Aδ. Σάμψων, Aρχαιολογικό Δελτίο (AΔ) 38 (1964) Xρονικά 124.

  Iούλιος 2005

  Oυρανία Bιζυηνού
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα