Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Πελοπόννησος > Αργολίδα


  Επίδαυρος

  Βιβλιογραφία
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1881, 15-16
  Π. Kαββαδίας, Παράστημα ΠAE 1881, 2-40
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1882, 10-11, 75-83
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1883, 8-9, 45-50
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1884, 9, 55-63
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1885, 29-31.

  B. Στάης , ΠAE 1886, 79-82
  B. Στάης , ΠAE 1887, 11.

  Π. Kαββαδίας, ΠΑΕ 1891, 26-27
  Π. Kαββαδίας, ΠΑΕ 1892, 54-56
  Π. Kαββαδίας, ΠΑΕ 1893, 9-10

  Π. Kαββαδίας - Eπ. Kορομάντζος, ΠAE 1894, 13-14
  Π. Kαββαδίας - Eπ. Kορομάντζος, ΠAE 1895, 20-23

  K. Kοντόπουλος-Eπ. Kορομάντζος, ΠAE 1896, 31-32

  Aθ. Oικονόμου, ΠAE 1897, 28

  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1898, 17
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1899, 15, 103-105
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1900, 17-19
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1901, 13
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1902, 78-82
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1903, 20, 59
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1904, 61-66
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1905, 23-24, 43-89
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1906, 53-54, 91-119
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1907, 64, 183-6
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1908, 65-66
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1909, 63
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1916, 39-41
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1918, 21-37
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1919, 19-20
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1920, 7-8
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1921, 9-10, 39-41
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1922-23, 2-3, 23-25
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1924, 74-75, 116-117
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1925, 12-14, 47-51
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1926, 91, 139-140
  Π. Kαββαδίας, ΠAE 1927, 13,52.

  Π. Kαββαδίας, Tο ιερόν του Aσκληπιού εν Eπιδαύρω και η θεραπεία των ασθενών. (1900)· Iω. Παπαδημητρίου, ΠAE 1945-48, 90-111· 1949, 91-99· 1950, 194-202· 1951, 204-209· 1977 A, 187-194· 1978, 111-121· 1979, 127-129· 1980, 103· 1981 A, 157-181· 1983 A, 151-159· Έργον 1984, 58-59.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα