Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Αναλυτικά
  ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας)(BAE317)

  ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας)
  (ΒΑΕ 317)

  Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας

  ΕΙΚΟΝΕΣ
  ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  (12ος-16ος αἰώνας)

  Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
  Ἀθῆναι 2018
  24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290
  ISBN 978-618-5047-38-2

  Στὸ βιβλίο παρουσιάζονται εἰκόνες ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 12ου αἰ. ἔως τὸ τέλος τοῦ 15ου αἰώνα, συμπεριλαμβανομένων τῶν εἰκόνων τῆς λεγόμενης “Σχολῆς Καστοριᾶς” τοῦ β´μισοῦ τοῦ 15 αἰ. καὶ ἀκολουθοῦν εἰκόνες τοῦ 16ου αἰώνα. Εἰκόνες τῆς Κρητικῆς Σχολῆς, τοῦ ζωγράφου Ἰωάννη ἱερομονάχου, τοῦ ζωγράφου Νικολάου ἀπὸ τὸ Λινοτόπι, τῶν ζωγράφων Ὀνουφρίου Ἀργίτη, Φράγκου Καστελάνου, Ἀντωνίου καὶ ἄλλων ἀνωνύμων τοῦ β´μισοῦ τοῦ 16ου αἰώνα.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα