Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης 2018-2019

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2018 - 18:00

«Ἡ Ἀλεξάνδρεια τῆς ἱστορικῆς μνήμης»
Χρύσα Μαλτέζου

Στὸ μάθημα θὰ γίνει λόγος γιὰ μνημεῖα καὶ πρόσωπα ποὺ εἶναι συνυφασμένα μὲ τὸν παρελθόντα ἀλεξανδρινὸ κόσμο, ὅπως ὁ Φάρος, ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἡ περίφημη Βιβλιοθήκη, ἡ πρωτοφεμινίστρια Ὑπατία, ὁ Καβάφης καὶ τέλος οἱ Ἕλληνες ποὺ ἔζησαν τὰ νεώτερα χρόνια στὴν πόλη ποὺ ἵδρυσε ὁ Μεγαλέξανδρος. Μολονότι τὰ χνἀρια ἀπὸ τὴν περίοδο αὐτή δὲν εἶναι πλέον διακριτὰ στὸν χῶρο, ἠ ἀντανάκλασή τους εἶναι ἔντονη στὴ συλλογικὴ μνήμη.

Ἡ κυρία Χρύσα Μαλτέζου γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Εἶναι ὁμότιμη καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἔχει διατελέσει Διευθύντρια τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ιδρύματος Ἐρευνῶν καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας. Ἀπὸ τὸ 2012 εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ἡ κυρία Μαλτέζου εἶναι μέλος ἑλληνικῶν καὶ ξένων ἐπιστημονικῶν συλλόγων καὶ ἑταιρειῶν, ἔχει διδάξει ὡς ἐπισκέπτρια καθηγήτρια σε πανεπιστήμια τῆς Εύρώπης, τῆς Ἀμερικῆς και τῆς Αὐστραλίας καὶ ἔχει πλούσιο ἐπιστημονικὸ ἔργο. Ἔχει διακριθεὶ μὲ τὸν Χρυσὸ Σταυρὸ τοῦ Τάγματος Τιμῆς. Βραβεῖο Dante Aligheri (Πανεπιστήμιο τῆς Bologna, sede di Ravenna).
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα