Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


180 χρόνια Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία - Ἔκθεση φωτογραφίας Χρονογραφία κ. Robert McCabe

Θὰ πραγματοποιηθοῦν δύο ξεναγήσεις γιὰ τὸ κοινὸ στὴν ἔκθεση φωτογραφίας τοῦ κ. Robert McCabe “Χρονογραφία”, ποὺ ἔχει ὀργανωθεῖ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν 180 χρόνων τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, τὰ Σάββατα 16 Φεβρουαρίου καὶ 9 Μαρτίου στὶς 11.30 στὸ μέγσρο τὴς Ἑταιρείας Πανεπιστημίου 22.

Οἱ εἰκόνες ζωντανεύουν μέσα ἀπὸ τὶς διηγήσεις τοῦ κ. Robert McCabe ὅπως καταγράφηκαν ἀπὸ τὶς δημοσιογράφους κυρίες Κατερίνα Λυμπεροπούλου καὶ Μαργαρίτα Πουρνάρα, οἱ ὁποῖες θὰ πραγματοποιήσουν τὶς ξεναγήσεις.

Ἡ συμμετοχὴ εἶναι ἐλεύθερη.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Michael B. Cosmopoulos. IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS. Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316, Ἀθῆναι 2018, 21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46, ISSN 1105-7785, ISBN 978-618-5047-39-9
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα