Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Αναλυτικά
  IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS (BAE316)

  Michael B. Cosmopoulos

  IKLAINA
  THE MONUMENTAL BUILDINGS

  Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316
  Ἀθῆναι 2018
  21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46
  ISSN 1105-7785
  ISBN 978-618-5047-39-9

  Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ τὴ δημοσίευση μέρους τῆς συστηματικῆς ἀνασκαφῆς τῶν ἐτῶν 2008-2017, τοῦ κυκλωπείου ἀνδήρου, τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ ἀνδήρου, τῆς πλατείας καὶ τῶν ἀποχετεύσεων, τοῦ νοτίου δρόμου καὶ τοῦ πηγαδιοῦ τοῦ ἀνατολικοῦ δρόμου καὶ τοῦ ὅρου τοῦ οἰκοδομήματος Χ, τῆς πόλης καὶ τοῦ οἰκοδομήματος R.  Ἐπίσης, παρουσιάζονται τὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς στρωματογραφικὲς ἔρευνες καὶ τὴν ἐξέταση τῆς κεραμικῆς καθὼς καὶ ἡ ἱστορικὴ πορεία καὶ ἡ σημασία τῶν λειψάνων τῆς Ἴκλαινας σὲ σύγκριση μὲ τὰ λοιπᾶ κέντρα τῆς Μεσσηνίας.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα