Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης 2018-2019

Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου 2018 - 18:00

«  Πέλλα, "Μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων". Πνευματικό,  οἰκονομικὸ καὶ διοικητικὸ κέντρο ».
Ἰωάννης Ἀκαμάτης
Οἱ πρῶτες συστηματικὲς ἀνασκαφὲς τῆς περιόδου 1957-1963 στὴν Πέλλα καὶ ἡ ἀρχαιολογικὴ δραστηριότητα ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’70 καὶ ἑξῆς, ἔφεραν στὸ φῶς μεγάλο μέρος τῆς  «μεγίστης τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων». Ἡ μορφὴ τῆς πόλης, ὅπως τὴ γνωρίζουμε σήμερα, προέκυψε μὲ τὶς ἐπεκτάσεις της καὶ κυρίως μὲ αὐτὴν τῆς περιόδου 325-300 π.Χ., κατὰ τὴν ὁποία οἰκοδομήθηκαν τὸ συγκρότημα τῆς Ἀγορᾶς, οἱ οἰκίες μὲ τὰ γνωστὰ ψηφιδωτὰ δάπεδα καὶ κατασκευάσθηκαν μνημειακοὶ τάφοι.


« Ἡ συντήρηση καὶ ἀνάδειξη τῶν ἀρχαιοτήτων τῆς Πέλλας».
Μαρία Λιλιμπάκη-Ἀκαμάτη
Η συντήρηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Πέλλας ὑπῆρξε κύριο μέλημα ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ᾽90 καὶ ἑξῆς.Τὴν περίοδο 2002-2015 μὲ τὴν ἑνοποίηση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου καὶ τὴ διάνοιξη μεγάλου ἀριθμοῦ ἀρχαίων ὁδικῶν ἀρτηριῶν τῆς ἀρχαίας πόλης, ἀποκαταστάθηκε ὁ πολεοδομικὸς ἱστός της σὲ μεγάλη ἔκταση. Τὰ ἀνασκαφικὰ εὑρήματα τῆς Πέλλας, τὰ ὁποῖα ἦταν ἐκτεθειμένα ἀπὸ τὸ 1973 ὡς τὸ 2009 σἐ ἕνα τουριστικὸ περίπτερο, ποὺ λειτουργοῦσε ὡς μουσεῖο, μεταφέρθηκαν τὸ 2009 στὸ νέο καὶ διακριτικὰ ἐνταγμένο στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο μουσεῖο.


Ὁ Ἰωάννης Ἀκαμάτης σπούδασε Ἀρχαιολογία στὸ Α.Π.Θ., συνέχισε μὲ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Ἰνστιτοῦτο Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ ἔλαβε τὸ διδακτορικό του δίπλωμα ἀπὸ τὸ Α.Π.Θ., ὅπου εἶναι ὁμότιμος καθηγητὴς Κλασικῆς Ἀρχαιολογίας ἀπὸ τὸ 2016. Μετεῖχε σὲ ἀνασκαφὲς στὸ Ἱερὸ τῶν Μεγάλων Θεῶν στὴ Σαμοθράκη, ὅπου καὶ γεννήθηκε, καὶ διεξήγαγε ἀνασκαφὲς στὴ Μακεδονία, Κάτω Κλεινὲς Φλώρινας καὶ Ἑλληνιστικὴ πόλη Φλώρινας. Διεθύνει τὴν Πανεπιστημιακὴ ἀνασκαφὴ στὴν Ἀγορὰ τῆς Πέλλας. Εἶναι μέλος ἀρχαιολογικῶν συμβουλίων καὶ ἐπιστημονικῶν ἐπιτροπῶν.

Ἡ κυρία Μαρία Λιλιμπάκη-Ἀκαμάτη γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ σπούδασε στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Α.Π.Θ. ἀπὸ ὅπου ἔλαβε καὶ τὸ διδακτορικό της δίπλωμα. Ὑπηρέτησε στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸ 1974 καὶ διήθυνε τὴν ΙΖ´Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων κατὰ τὶς περιόδους 1991-1993 καὶ 1996-2009. Ἀπὸ τὸ 2002 ἔως τὸ 2015 διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Έπιτροπῆς τοῦ ἔργου Συντήρηση, Ἀνάδειξη ἀρχαιολογικοῦ χώρου Πέλλας. Ἔχει λάβει μέρος στὴν ὀργάνωση ἐκθέσεων ἀρχαιοτήτων, συμποσίων καὶ συνεδρίων στὴν Ἑλλάδα καὶ το ἐξωτερικό. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικὸ ἔργο καὶ εἶναι μέλος πολλῶν ἀρχαιολογικῶν ἐπιτροπῶν.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα