Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ανακοίνωση

Επειδή υποβάλλονται στο Αρχείο ερωτήματα που εκφεύγουν των υπηρεσιακών υποχρεώσεων και των χρονικών δυνατοτήτων των υπευθύνων για τη λειτουργία του, γνωστοποιείται ότι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν στοιχεία από το Αρχείο πρέπει να διατυπώνουν τα αιτήματά τους με απόλυτη ακρίβεια και αυτά τα αιτήματα να αφορούν πάντοτε ένα και συγκεκριμένο θέμα.

Για θέματα τα οποία απαιτούν έρευνα σε δημοσιεύσεις, προσιτές όμως σε κάθε γενική ή ειδική βιβλιοθήκη, δεν θα δίδεται ούτε συνέχεια ούτε απάντηση. Ακόμη θεωρείται αυτονόητο ότι δεν γίνεται από το Αρχείο έρευνα και δεν δίδονται πληροφορίες για πράγματα που δεν υπάρχουν στο Αρχείο της Εταιρείας ή είναι αρμοδιότητος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των Ξένων Σχολών.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα