Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


180 χρόνια Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία - Ἔκθεση φωτογραφίας “Χρονογραφία” κ. Robert McCabe

180 χρόνια Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία - Ἔκθεση φωτογραφίας "Χρονογραφία" κ. Robert McCabe
14 Δεκεμβρίου 2018 - 29 Μαρτίου 2019

Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία ἀνακοινώνει τὴν ἔναρξη τῆς ἔκθεσης φωτογραφιῶν τοῦ κ. Robert McCabe μὲ τίτλο "Χρονογραφία" ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπλήρωσης 180 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της. Οἱ φωτογραφίες, οἱ περισσότερες τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽50, ἀπεικονίζουν ἀρχαῖα μνημεῖα ποὺ ἔχει ἀποκαλύψει ἡ Ἑταιρεία.

Διάρκεια ἔκθεσης: 14 Δεκεμβρίου 2018 ἔως 29 Μαρτίου 2019.
Ὥρες ἐπισκέψεως: 10:00 - 18:00 Δευτέρα ἔως Παρασκευή.
Εἴσοδος ἐλεὐθερη.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Michael B. Cosmopoulos. IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS. Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316, Ἀθῆναι 2018, 21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46, ISSN 1105-7785, ISBN 978-618-5047-39-9
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα