Κυριακή, 19 Μαϊου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης 2018 - 2019

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 - 18:00

«Ὁ Ἀλέξανδρος στοὺς μύθους Ἀνατολῆς καὶ Δύσης»
Ήρκος και Στάντης Αποστολίδης

Ἡ εἰκόνα τοῦ «ἥρωα» στὶς περσικὲς παραδόσεις Ἀρσακιδῶν καὶ Σασσανιδῶν στὸ Κοράνι, στὴν τουρκικὴ γραμματεία, στο Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ στὰ δυτικὰ ἱπποτικὰ ἔπη.

Ὁ Ἧρκος καὶ ὁ Στάντης Ἀποστολίδης, υἱοὶ τοῦ Ρένου Ἡρ. Ἀποστολίδη, σπούδασαν κλασσικὴ Φιλολογία. Ἀπὸ τὸ 1985, ἀσχολήθηκαν εὶδικώτερα μὲ τὴν ἔρευνα τῆς Ἑλληνιστικῆς Ἱστορίας, μεταφράζοντας, συμπληρώνοντας κʼ ἐνημερώνοντας, μαζί μὲ τὸν Ρένο πάντα, τὸ κλασσικὸ ἑξάτομο τοῦ Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόυζεν: Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τῶν Διαδόχων καὶ τῶν Ἐπιγόνων του» καὶ στὴ συνέχεια συγκέντρωσαν, μετέφρασαν καὶ σχολίασαν ὅλες τὶς ἀρχαῖες πηγὲς περὶ Ἀλεξάνδρου. Ὁ Ἧρκος ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἔκδοση καὶ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια ἔργων τοῦ Νίτσε καὶ δραμάτων τοῦ Ἴψεν καὶ ὁ Στάντης, κριτικὸς ἐπὶ 20 χρόνια στὴν Ἐλευθεροτυπία, ἑτοιμάζει μιὰ μετάφραση μὲ σχόλια τῆς πλατωνικῆς Ἀπολογίας. Καὶ οἱ δύο διδάσκουν Ἀρχαία, Νέα Ἑλληνικὰ καὶ Φιλοσοφία στὴν Ἰόνιο Σχολή.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα