Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

31 Ὀκτωβρίου 2018 –  6 Μαρτίου 2019, Τετάρτη, ώρα 6-8 μ. μ

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Συγγραφεῖς-Ἱστορικοί, 31 Ὀκτωβρίου 2018 Νεώτερη Ἱστοριογραφία: «Κάθε ἐποχὴ ἔχει τὸν δικό της Ἀλέξανδρο».
 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 7 Νοεμβρίου 2018, Ὁ Ἀλέξανδρος στοὺς μύθους Ἀνατολῆς καὶ Δύσης.
 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 14 Νοεμβρίου 2018, Οἱ ἀρχαῖες πηγές· προπαγάνδα κι ἀντιπροπαγάνδα· ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη ἐναντίον τοῦ Ἀλεξάνδρου.
 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 21 Νοεμβρίου 2018, Στρατηγικὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου.
 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 28 Νοεμβρίου 2018, Πολιτικὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου.
 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 5 Δεκεμβρίου 2018, Θρησκεία τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ πολιτικὴ ἐκμετάλλευσή της.
 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 12 Δεκεμβρίου 2018, Πολιτιστικὴ διάσταση τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἀλεξάνδρου.
 • ΗΡΚΟΣ & ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 19 Δεκεμβρίου 2018, Ὁ Ἀλέξανδρος κι ὁ Ἀλεξανδρινός: Ἡ ὀπτικὴ τοῦ Καβάφη γιὰ τὸν Ἐλληνιστικὸ κόσμο.
 • ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀκαδημαϊκός, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, 9 Ἰανουαρίου 2019 Φίλιππος Β´βασιλεὺς τῶν Μακεδόνων καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου • Ὁ Ἀριστοτέλης, ἡ φιλοσοφία του καὶ ἡ ἐποχή του.
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΑΜΑΤΗΣ, Ὁμ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ-ΑΚΑΜΑΤΗ, Διευθύντρια τοῦ ΥΠΠΟΑ ἐ.τ., 16 Ἰανουαρίου 2019 «Μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων». Πνευματικό, οἰκονομικὸ καὶ διοικητικὸ κέντρο • Ἡ συντήρηση καὶ ἀνάδειξη τῶν ἀρχαιοτήτων τῆς Πέλλας.
 • ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΤΙΒΕΡΙΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, 23 Ἰανουαρίου 2019 Οἱ ἀπεικονίσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου: καινοτομίες καὶ πολιτικὰ μηνύματα.
 • ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ Θ. Μ. ΣΜΙΤ – ΔΟΥΝΑ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ, Ἀκαδημαϊκός, 30 Ἰανουαρίου 2019 Ἡ ταφικὴ ἀρχιτεκτονική τῆς Μακεδονίας καὶ ἡ ζωγραφικὴ διακόσμηση τῶν τάφων • Κεραμικὴ πολυτελείας τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. στὸ βασίλειο τῶν Μακεδόνων: τοπικὰ προϊόντα καὶ εἰσηγμένα ἔργα.
 • ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Διευθύντρια Ἐρευνῶν Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν Ε.Ι.Ε. , 6 Φεβρουαρίου 2019 Ἡ νομισματικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν διαδόχων.
 • ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ἀκαδημαϊκός, 13 Φεβρουαρίου 2019, Ἡ Ἀλεξάνδρεια τῆς ἱστορικῆς μνήμης.
 • ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΡΡΕΣ, Ἀκαδημαϊκός, 20 Φεβρουαρίου 2019, Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ Πολεοδομία στὴν Ἀθήνα μετὰ τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰ. π.Χ.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ, καθηγητὴς Πανεπιστημίου, 27 Φεβρουαρίου 2019, Ὁ Λύσιππος καὶ ἡ ἐποχή του.
 • ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, 6 Μαρτίου 2019, Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μέσα ἀπὸ τὰ κείμενά του· ὁ Καβάφης ὠς ἱστορικὸς τοῦ ἑλληνιστικοῦ κόσμου.

Ἔναρξη ἐγγραφῶν: Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου 2018, καθημερινά 8 π.μ.-1.30 μ.μ., Πανεπιστημίου 22, 5ος ὄροφος

Δίδακτρα: 110 €, γιὰ φοιτητὲς 70 €
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα