Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


The Archaeological Society Foundation

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας πληροφορεί ότι το ίδρυμα «The Archaeological Society Foundation»  στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργεί κανονικά και συμβάλλει στο πολύπλευρο έργο της Αρχαιολογικής Εταιρείας ενισχύοντας τις ανασκαφές, το πολύτιμο Αρχείο μας, την πλουσιώτατη Βιβλιοθήκη, τις πολλαπλές δημοσιεύσεις και τις επιστημονικές εκδηλώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος, Gregory Nagy, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Harvard

Γενική Γραμματεύς, Ναννώ Μαρινάτου, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Illinois

Ταμίας, Αγγελος Χανιώτης, καθηγητής, Institute for Advanced Study, Princeton

Μέλη:

  • Ronald Stroud, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της California, Berkeley
  • Μιχάλης Κοσμόπουλος, καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Missouri-St. Louis
  • Ιωάννης Μυλωνόπουλος, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Columbia
  • Λεωνίδας Πετράκης, τ. Διευθυντής του Τμήματος Εφαρμοσμένων Επιστημών του Εθνικού Εργαστηρίου Brookhaven
  • Stathis Andris, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Venture Investment Associates, Peapack
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα