Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή Ιστορίας της Τέχνης 2017-2018

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 6 μ.μ.

Δικαία δίκα. Εγκληματικότητα και κύρωση κατά τους κλασικούς και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους

Οι αρχές που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διάρκεια ενός δικαστικού αγώνα προκειμένου μια δίκη να είναι σύμφωνη με το νόμο και να μπορεί να χαρακτηριστεί ως δίκαιη δεν περιορίζονται στην αρχή της αληθείας και δεν προκύπτουν από διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οικουμενικές ή εθνικές. Περιλαμβάνονται στους όρκους που επέβαλλαν οι ελληνικές πόλεις στους πολίτες που καλούνταν να ασκήσουν δικαστικά καθήκοντα. Ο γνωστότερος, αλλά αμφισβητούμενης αυθεντικότητας --τουλάχιστον ως προς ορισμένα σημεία του--, είναι ο όρκος των αθηναίων Ηλιαστών, όπως αυτός διασώζεται στους δικανικούς λόγους. Και σε αυτό το θέμα, τις ασφαλέστερες πληροφορίες μας παρέχουν οι επιγραφικές μαρτυρίες, χάρη στις οποίες ο σημερινός μελετητής διαπιστώνει ότι η έννοια και το περιεχόμενο της δίκαιης δίκης δεν γνωρίζει ούτε χρονολογία ούτε τόπο γέννησης.

Ομιλήτρια είναι η κ. Ιουλία Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κ. Βελισσαροπούλου σπούδασε στην Αθήνα και το Παρίσι, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας. Έχει διδάξει στο Παρίσι και έχει γράψει αρκετές μελέτες για ζητήματα αρχαίου ελληνικού δικαίου και θεσμών. Είναι μέλος ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο την ιστορία του δικαίου και την παπυρολογία και από το 1996, υπεύθυνη διοργάνωσης μεταπτυχιακού σεμιναρίου σχετικού με την ιστορία του δικαίου.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Michael B. Cosmopoulos. IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS. Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316, Ἀθῆναι 2018, 21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46, ISSN 1105-7785, ISBN 978-618-5047-39-9
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα