Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Οἱ Τύμβοι Βρανᾶ Μαραθῶνος

Δευτέρα 15 Ἰανουαρίου 2018 ὥρα 6 μ.μ.

Παρουσίαση τῆς νέας μελέτης

Οἱ Τύμβοι Βρανᾶ Μαραθῶνος

 

Μαρία Παντελίδου Γκόφα, Ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ Σπ. Μαρινάτου καὶ τὰ κοινὰ στοιχεῖα μεταξὺ Πρωτοελλαδικῶν τάφων τοῦ Νεκροταφείου στὸ Τσέπι καὶ λακκοειδῶν τάφων τοῦ Τύμβου Ι.

Νίκος Παπαδημητρίου, Φάσεις κατασκευῆς καὶ ὀργάνωσης τῶν Τύμβων.

Ἄννα Φίλιππα – Touchais, Κεραμεικὴ καὶ μικρὰ εὑρήματα ἀπὸ τοὺς Τύμβους.

Σέβη Τριανταφύλλου, Μελέτη ἀνθρωπίνων ὀστῶν καὶ ταφικὲς πρακτικές.

Gilles Touchais, Ἀποτελέσματα ραδιοχρονολόγησης τοῦ σκελετοῦ ἵππου ἀπὸ τὸν λάκκο 3 τοῦ Τύμβου Ι.

Ἀπόστολος Σαρρής, Γεωφυσικὴ ἔρευνα στὴν περιοχὴ τῶν Τύμβων.

Joseph Maran, Οἱ Τύμβοι Βρανᾶ στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τῆς ἐποχῆς.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα