Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή Ιστορίας της Τέχνης 2017-2018

Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία ἀναγγέλλει τὴ διοργάνωση τοῦ εἰκοστοῦ ὀγδόου κύκλου μαθημάτων τῆς Σχολῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης. Ὁ ἐφετινὸς κύκλος ἔχει τίτλο: «Ἐν λίθοις Φθεγγομένοις», Ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος μέσα ἀπὸ τὶς Ἐπιγραφές. Ἱστορία, Ἀρχαιολογία, Κοινωνία, Τέχνη. Οἱ ἐπιγραφὲς δὲν εἶναι μόνο σημαντικότατο ἐργαλεῖο γιὰ τοὺς ἱστορικοὺς καὶ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλὰ ἀπεικονίζουν ἄμεσα καὶ ἀδιαμεσολάβητα πολλαπλὲς πτυχὲς τῆς ζωῆς τῶν κοινωνιῶν ποὺ τὶς παρῆγαν.

1 Νοεμβρίου 2017 –  Μαρτίου 2018, Τετάρτη, ώρα 6-8 μ. μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 Νοεμβρίου 2017
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἡ Ἐπιγραφικὴ τοῦ Σήμερα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΙΤΖΑΣ, Διευθυντὴς τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου ἐ.τ. , Ὅσα θὰ θέλατε νὰ μάθετε γιὰ τὸν τρόπο μελέτης ἀρχαίων ἐπιγραφῶν.

8 Νοεμβρίου 2017
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Δρ. Ἀρχαιολογίας, Ἡ Γραμμικὴ Β' καὶ ἡ διοίκηση τῶν μυκηναϊκῶν ἀνακτόρων.
ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Ὁμ. Διευθύντρια τοῦ E.I.E., Ἐπιγραφικὴ τῆς αἰγαιακῆς προϊστορίας: τεκμηρίωση τῶν μετρικῶν συστημάτων.

15 Νοεμβρίου 2017
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΙΤΖΑΣ, Διευθυντὴς τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου ἐ.τ., Ἐπιγραφικὴ καὶ φυσικὸς κόσμος.

22 Νοεμβρίου 2017
ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΜΠΑΚΗ, Διευθύντρια Ἐρευνῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε., Ἐπιγραφικὴ καὶ Κοινωνία: Ρωμαῖοι καὶ Ἰταλιῶτες στὴν Ἑλλάδα. Ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ διείσδυη «ἐπιχειρηματιῶν» ἀπὸ τὴ Δύση στὶς ἑλληνικὲς πόλεις (3ος αἰ. π.Χ.-2ος αἰ. μ.Χ.)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ, Ἐρευνήτρια τοῦ Ε.Ι.Ε , Μεγάλα ἐπιγραφικὰ σύνολα καὶ εὐεργετισμός κατὰ τὴ Ρωμαϊκὴ περίοδο.

29 Νοεμβρίου 2017
ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Ἐπιγραφικὴ καὶ Κοινωνία: Γυναῖκες.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΙΔΗΣ, Κύριος Ἐρευνητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε., Οἱ δοῦλοι στὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς.

6 Δεκεμβρίου 2017
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀκαδημαϊκός, Ἐπιγραφικὴ καὶ γυμνάσιο: ἀπὸ τὸν ἰδιωτικὸ ὅμιλο στὸν πολιτικὸ θεσμὸ καὶ τἀνάπαλιν

13 Δεκεμβρίου 2017
ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΖΡΗ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες γιὰ γιορτὲς καὶ ἀγῶνες.
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΛΗ Προϊσταμένη τοῦ Τμήματος Ἀρχαιολογικῶν Χώρων τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Λακωνίας, Μονομαχίες καὶ κυνηγέσια στὶς ἑλληνόφωνες ρωμαϊκὲς ἐπαρχίες. Οἱ ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες.

20 Δεκεμβρίου 2017
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ἐξομολογητικὲς ἐπιγραφές. Ἰάματα.

10 Ἰανουαρίου 2018
ΕΛΕΝΑ MATIN GONZALES, Δρ. Ἀρχαιολογίας, Τὰ χρηστήρια ἐλάσματα τῆς Δωδώνης.
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δρ. Ἀρχαιολογίας, Γραμματεὺς τῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας, Οἱ Ἐπιγραφὲς καὶ οἱ ἐξωτερικὲς σχέσεις τῶν πόλεων

17 Ἰανουαρίου 2018
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ἐπιγραφικὴ τοῦ Ἐπέκεινα.

24 Ἰανουαρίου 2018
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΜΟΣ, Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος Ἔρευνας καὶ Τεκμηρίωσης Ἐπιγραφῶν τοῦ Ἐπιγραφικοῦ καὶ Νομισματικοῦ Μουσείου, Ἡ Ἐπιγραφικὴ τῆς ὑπονόμευσης: Χαράγματα. Ὄστρακα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ἐπιγραφικὴ καὶ μαγεία: Κατάδεσμοι, κατάρες.

31 Ἰανουαρίου 2018
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀκαδημαϊκός, Τὸ χρονικὸ βάθος καὶ τὸ γεωγραφικὸ εὖρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας χάρις στὴν ἐπιγραφική
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ἐπιγραφικὴ καὶ  Ποίηση: Ἐπιγράμματα καὶ Ὕμνοι.

7 Φεβρουαρίου 2018
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ὁ κερδηθείς «παράδεισος» στὰ βακχικὰ - ὀρφικὰ ἐλάσματα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ἐπιγραφὲς καὶ ἐπιτύμβια εἰκονογραφία: Ταυτότητες, Συναισθήματα καὶ κοινωνικὲς ἀξίες

14 Φεβρουαρίου 2018
ΙΟΥΛΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁμ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δικαία δίκα. Ἐγκληματικότητα καὶ κύρωση κατὰ τοὺς κλασικοὺς καὶ πρώιμους ἑλληνιστικοὺς χρόνους.

21 Φεβρουαρίου 2018
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΤΖΑΚΑ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Οἱ ψηφιδωτὲς ἐπιγραφὲς στὴν ὕστερη ἀρχαιότητα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ, Δρ. Ἀρχαιολογίας-Ἱστορικός, Ὁ μαγικὸς λόγος τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας.

28 Φεβρουαρίου 2018
ΞΕΝΗ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, Διευθύντρια τῶν Ἀρχαιοτήτων ἐ.τ., Ἀρχαία Θουρία. Ἀνασκαφές, Μνημεία, Ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες

7 Μαρτίου 2018
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ἡ ἀρχαία πόλη τῆς Ἐπιδαύρου καὶ  τὸ Ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Μαλεάτα καὶ τοῦ Ἀσκληπιοῦ: ἡ σημασία τῶν ἐπιγραφῶν

---

Ἔναρξη ἐγγραφῶν: Ἀπὸ 2 Ὀκτωβρίου 2017, καθημερινά 8 π.μ.-1.30 μ.μ., Πανεπιστημίου 22, 5ος ὄροφος

Δίδακτρα: 110 €, γιὰ φοιτητὲς 70 €
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Michael B. Cosmopoulos. IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS. Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316, Ἀθῆναι 2018, 21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46, ISSN 1105-7785, ISBN 978-618-5047-39-9
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα