Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Έκθεση στο Ίδρυμα Ωνάση στη Νέα Υόρκη

Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία μὲ εὐχαρίστηση ἀναγγέλλει τὴν ἔναρξη τῆς ἔκθεσης τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση «Ἕνας κόσμος συναισθημάτων -- Ἀρχαία Ἑλλὰς 700 π.Χ. - 200 μ.Χ.», τῆς ὁποίας ἐπιμελητὲς εἶναι οἱ τρεῖς ἑταῖροι της κύριοι Ἀγγελος Χανιώτης, Νικόλαος Καλτσὰς καὶ Ἰωάννης Μυλωνόπουλος.
Ὁ κύριος Καλτσάς, ἐπὶ τιμῇ διευθυντὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, εἶναι μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ἐνῶ ὁ κύριος Χανιώτης, καθηγητής τοῦ Institute for Advanced Study στὸ Princeton, καὶ ὁ κύριος Μυλωνόπουλος, καθηγητὴς τοῦ Columbia University στὴ Νέα Ὑόρκη, εἶναι μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Archaeological Society Foundation.
Γιὰ αἰῶνες, τὰ συναισθήματα δὲν εἶχαν θέση στὶς ἱστορικὲς σπουδὲς. Σήμερα, ἡ ἱστορία τῶν συναισθημάτων εἷναι ἀναγνωρισμένος καὶ δυναμικὸς τομέας τῆς ἔρευνας. Ἡ ἔκθεση, ποὺ συγκεντρώνει πάνω ἀπὸ 130 ἐκθέματα ἀπὸ μουσεῖα τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀναδεικνύει τὸν ρόλο τῶν συναισθημάτων σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τοῦ βίου τῶν ἀρχαίων. Ἡ μυθολογία, ἡ λογοτεχνία καὶ ἡ τέχνη τῶν Ἑλλήνων ὁδηγοῦνται ἀπὸ συναισθήματα, ἐκφράζουν συναισθήματα καὶ ἔχουν σκοπὸ νὰ προκαλέσουν συναισθήματα, ἐνῶ ἰσχυρὰ συναισθήματα, ὁ πόθος, ὁ φόβος, ἡ ζήλεια, ἡ ὀργὴ, ἀντικατοπτρίζονται καὶ στὰ ἀντικείμενα τῆς καθημερινῆς ζωῆς.
Ἡ ἔκθεση πραγματοποιεῖται στὸ Ὠνάσειο Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Νέας Ὑόρκης· ἐγκαινιάστηκε στὶς 8 Μαρτίου καὶ θὰ διαρκέσει ἕως τὶς 24 Ἰουνίου.

Σχετικοὶ σύνδεσμοι
A World of Emotions
A World of Emotions: The Making of an Exhibition
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα