Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 6 μ.μ.

«Τα μνημειακά νυμφαία των ρωμαϊκών χρόνων στις πόλεις της Μικράς Ασίας»

Στην ομιλία θα εξεταστούν τα μνημειακά νυμφαία στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυρίως στις επαρχίες της Μικράς Ασίας. Τα αρχαιολογικά δεδομένα, οι φιλολογικές πηγές και οι επιγραφικές μαρτυρίες μας βοηθούν να αντιληφθούμε την κατασκευή των πολυτελών νυμφαίων ως ένδειξη της ευημερίας μιας πόλης. Η εξέταση των εικονογραφικών προγραμμάτων φωτίζει τόσο τις προθέσεις των δωρητών αυτών των μνημείων, όσο και τις ιδιαίτερες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Θα παρουσιαστούν οι πρόδρομες μορφές κρηναίων οικοδομημάτων που οδήγησαν στο εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό είδος το οποίοι σήμερα ονομάζεται νυμφαίο και τα είδη των μνημειακών νυμφαίων, όπως εμφανίζονται στις μεγάλες πόλεις της Μικράς Ασίας (Έφεσος, Μίλητος, Ιεράπολις, Σαγαλασσός, κ.ά.). Θα συζητηθεί η θέση των νυμφαίων στον πολεοδομικό ιστό, η σύνδεσή τους με τις πηγές νερού και η σχέση τους με τα άλλα δημόσια μνημεία. Θα αναφερθούν οι επιλογές που έγιναν στην αρχιτεκτονική μορφή των μνημείων ανά περιοχή, λαμβάνοντας ενδεχομένως υπ' όψιν και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες. Θα δοθεί έμφαση στον διάκοσμο των μνημείων και ιδιαίτερα στον ορισμό της κρηναίας μορφής, στη θέση της και τη λειτουργία της σε ένα κρηναίο οικοδόμημα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Ομιλήτρια είναι η κυρία Γεωργία Αριστοδήμου, που διδάσκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Αριστοδήμου είναι διδάκτορας Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ειδικεύεται στη μελέτη του γλυπτού διακόσμου της μνημειακής αρχιτεκτονικής (θεάτρων και νυμφαίων) στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχει εργαστεί σε ανασκαφές και μουσεία στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και έχει αναλάβει τη μελέτη του γλυπτού διακόσμου του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων. Έχει γράψει το βιβλίο Ο Γλυπτός Διάκοσμος Νυμφαίων και Κρηνών στο Ανατολικό Τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Θεσσαλονίκη 2012) και τώρα επιμελείται τον συλλογικό τόμο Great Waterworks in Roman Greece. Μελέτες της είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ihu-gr.academia.edu/GeorgiaAristodemou
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα