Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
The Archaeological Society Foundation
Χορηγοί
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Μινωικό Σεμινάριο - Minoan Seminar 2016-2017

ΜΙΝΩΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, 18.30
Peter Tomkins
Εργαστήριο Wiener, Αμερικανική Σχολή Κλασικών σπουδών
Ανάκτορα και κοινωνικη συνοχή. Κατανοώντας την ανάδυση των μινωικών ανακτόρων κατά τη διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, 18.30
Colin MacDonald και Luca Girella
Βρετανική Σχολή Αθηνών και Πανεπιστήμιο Telematica Internazionale Uninettuno
Βόρεια και Νότια. Η κεντρική Κρήτη από την ύστερη Παλαιοανακτορική στην πρώιμη Νεοανακτορική περιοδο.

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, 18.30
Μαρίζα Μαρθάρη
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερευνώντας τα περίχωρα της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου Θήρας: Ένα πλούσιο ΥΚΙ/ΥΜΙ Α κτιριακό συγκρότημα στη θέση Ραός.

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 18:30
Ελένη Χατζάκη
Πανεπιστήμιο Cincinnati
Rus in Urbe: Η Κνωσός κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, 18.30
Χριστίνα Παπαδάκη
"Στιγμές στο χρόνο": συζητώντας για τους μινωικούς αποθέτες θεμελίωσης

------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOAN SEMINAR
The Archaeological Society at Athens, Panepistimiou 22

Friday 25 November 2016, 18.30
Peter Tomkins
Wiener Laboratory, American School of Classical Studies
Making p(a)laces, stabilising the social. Understanding the emergence of the Minoan palaces during the Cretan Early Bronze Age.

Friday 31 March 2017, 18.30
Colin MacDonald and Luca Girella
British School at Athens and Università Telematica Internazionale Uninettuno
North and South. Central Crete from the later Protopalatial into the earlier Neopalatial periods.

Friday 12 May 2017, 18.30
Marisa Marthari
Hellenic Ministry of Culture and Sports
Investigating the outskirts of the prehistoric town at Akrotisi, Thera: a rich LC I/LM IA buiilding complex at the site of Raos.

Friday 26 May 2017, 18.30
Eleni Hatzaki
University of Cincinnati
Rus in Urbe: Late Bronze Age Knossos

Friday 24 November 2017, 18:30
Christina Papadaki
"Moments in time": a review of Minoan foundation deposits
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα