Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Τόμος 153, 2014

  • Ηara Tzavella-Evjen: Argonautica revisited 1-12
  • Μαρίας Μπρούσκαρη: Αθηνά καί Μαρσύας 13-22
  • Klaus Hoffelner: Der geometrische Kultplatz im Αpοllon Heiligtum νοn Aegina 23-50
  • Κωνσταντίνας Καζά-Παπαγεωργίου - 'Ελίνας Καρδαμάκη:  Κοντοπήγαδο Αλίμου. ΥΕ οίκιστικό συγκρότημα Ι: Νοτιοδυτικός: τομέας 51-139
  • Αρτέμιδος Μανιάκη: Αρχαίο νεκροταφείο στό Δρέπανο Αχαϊας 141-183
  • Ξένης Αραπογιάννη: Ο Θησαυρός από τον ναό του Ασκληπιού και της Υγιείας στην αρχαία Θουρία 185-196
  • Alberto Benvenuti: Πριν από «Αϊδ' εισ' 'Αθήναι Θησέως ή πρίν πόλις» 197-234

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

  • Ί. Α. Παπαποστόλου: Νεώτερα περί Άχαϊας καί Πατρών 237-274
  • Εφης Καράντζαλη - Γιώργου Πάλλη: Σύνολο χάλκινων αντικειμένων προϊστορικών καί ιστορικών χρόνων άπό τήν Κορομηλιά Δομοκού 275-292
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα