Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Ο Μέντωρ τόμος 29, 2016 (τεύχη 115-119)

  Τεύχος 115

  • Προς τους Εταίρους 1
  • Β.Χ.Π., Παρουσίαση τον βιβλίου: Nanno Marinatos, Sir Arthur Evans and Minoan Crete. Creating the vision of Knossos (London 2015) 2-4
  • John Bennet, The Prehistory οf Arthur Evans 5-13
  • Ντόρας Βασιλικού, Μινωικά οράματα. Αrthur Evans και Σπυρίδων Μαρινάτος 14-32
  • Wolf-Dietrich Niemeier, Georg Karo and the rings of Minos and Nestοr 33-39
  • Ναννώ Μαρινάτου, Ευχαριστίες 40-42

   

  Τεύχος 116

  • Προς τους Εταίρους 45-46
  • 75 χρόνια μετά: 6-27 Απριλίου, 1941-2016: 47-68
  • Το άγαλμα της Θεσσαλονίκης 69-71
  • Αναδρομή στο παρελθόν 72-74
  • Β.Χ.Π. Δικαίος Β. Βαγιακάκος (1917-9 Μαρτίου 2016) 75-76
  • Χρύσανθος Χρήστου (1922 - 25 Ιανουαρίου 2016) 77-80
  • Δωρεά 80

   

  Τεύχος 117

  • Προς τους Εταίρους 81-84
  • Δωρεές της The Archaeological Society Foundation 85
  • Σημειώσεις σε αναγνώσματα 86-93
  • Επιγραφικά παράδοξα 94, 120
  • Πρακτικό της Α' Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 15ης Μαίου 2015: 95-115
  • Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015: 116-119

   

  Τεύχος 118

  • Προς τους Εταίρους 121-122
  • Τα αρχαία ελληνικά στη ζωή των Ελλήνων 123-135
  • Τα κείμενα 136-211
  • Α' Μιμήσεις 136-179
  • Sir John Beazley 137-139
  • Herodotus at the Ζοο 141-167
  • Ο Ηρόδοτος στό Harvard 168-170
  • Herodotus among the Harvardians: Selections 171-172
  • Επιστολή εταίρου 173-174
  • Η επικαιρότητα 175
  • Κατσαριδοχτονία 176-179
  • Β' Τα έμμετρα κείμενα 180-211«Παράδοσις μή στηριζόμενη επί της αληθείας είναι πεπαλαιωμένη πλάνη» 212-214
  • Συντομογραφίες 215
  • Σημειώσεις 216-217

   

  Tεῦχος 119

  • Πρὸς τοὺς Ἑταίρους 221-223
  • Καὶ πάλι ὁ Καποδίστριας 224-238
  • Ποίημα στὸν Στάλιν  239-241
  • Σπύρος Εὐαγγελάτος (1940 – 24 Ἰανουαρίου 2017)  242-243
  • Περιεχόμενα τοῦ εἰκοστοῦ ἐνάτου τόμου (2016) τοῦ Μέντορος 244
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα