Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Σχολή διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης 2016 - 2017.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2 Νοεμβρίου 2016 – 8 Μαρτίου 2017, Τετάρτη, ώρα 6-8 μ. μ

ΑΙΓΑΙΟ-ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΑ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, 2, 9 Νοεμβρίου 2016
Ἡ Τροία ἀπὸ τὴν πρώϊμη ἕως τὴν ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ. • Τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ ἡ παράκτια δυτικὴ Μικρὰ Ἀσία κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ, Ἐρευνητὴς τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 16 Νοεμβρίου 2016
Ὁ προϊστορικὸς λιμένιος οἰκισμὸς στὸ Κουκονήσι Λήμνου: Πολιτισμικὲς διασυνδέσεις Αἰγαίου καὶ Μικρὰς Ἀσίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, 23 Νοεμβρίου 2016
Νεολιθικὴ Μικρὰ Ἀσία: Ἡ σύγχρονη ἔρευνα ἀπὸ τὴν Εὔφορη Ἡμισέληνο ἕως τὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου.

ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Ὁμ. Διευθύντρια τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, 30 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου 2016
Καραβάνια καὶ ἐμπόρια τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ: Τὸ ἀρχαῖο Kanish στὴν Καισαρεία τῆς Μ. Ἀσίας. • Ἐμπορικὰ φορτία στὴ μυκηναϊκὴ ἐποχή: Τὸ ναυάγιο τοῦ Uluburun στὶς ἀκτὲς τῆς Μ. Ἀσίας.

WOLF-DIETRICH NIEMEIER, Prof. Dr. Dr.h.c., Διευθυντὴς τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν ἐ.τ., 14 Δεκεμβρίου 2016
Χετταῖοι καὶ Μυκηναῖοι. Δύο μεγάλες δυνάμεις τῆς ὕστερης χαλκοκρατίας σὲ σύγκρουση.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Δρ. Ἀρχαιολογίας, 21 Δεκεμβρίου 2016
Γραφὲς καὶ γλῶσσες στὴ Μικρὰ Ἀσία κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ καὶ τὴν πρώϊμη ἐποχὴ τοῦ σιδήρου (2η καὶ πρώϊμη 1η χιλιετία π.Χ.).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου,11 Ἰανουαρίου 2017
Βυζάντιο καὶ Ἑλληνισμὸς στὴν Κάτω Ἰταλία καὶ τὴ Σικελία.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΑ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, 18 Ἰανουαρίου 2017
Πτυχές/στιγμὲς τῆς Κυπριακῆς Προϊστορίας.

ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, 25 Ἰανουαρίου 2017
Ἡ Κύπρος κατὰ τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν ὕστερη ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ στὴν πρώϊμη ἐποχὴ τοῦ σιδήρου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ἐρευνητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Κλασικῆς Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βόννης, 1 Φεβρουαρίου 2017
Ἡ Κύπρος ἀπὸ τοὺς ἀρχαϊκοὺς ἕως καὶ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους μέσα ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἱερῆς τοπογραφίας.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΝΗ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, 8 Φεβρουαρίου 2017
Βυζαντινὴ Κύπρος 4ος αι.-1191 μ.Χ.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ, Διευθύντρια Ἐρευνῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, 15 Φεβρουαρίου 2017
Ἕλληνες καὶ Πέρσες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κύρου τοῦ Μεγάλου μέχρι τὴν ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Πολιτικὲς σχέσεις καὶ πολιτισμικὲς ἀλληλεπιδράσεις.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, Συνεργάτις τοῦ Διεθνοῦς Πανεπιστημίου Ἑλλάδος, 22 Φεβρουαρίου 2017
Τὰ μνημειακὰ νυμφαῖα τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων στὶς πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΙΖΟΣ, Δρ. Ἀρχαιολογίας, 1 Μαρτίου 2017
Ἀστικὸ περιβάλλον στὴ Μικρὰ Ἀσία κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ ἐποχή.

ΙΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, 8 Μαρτίου 2017
Βυζαντινὴ μικροτεχνία:κοσμικὴ καὶ θρησκευτικὴ τέχνη.

 

Ἔναρξη ἐγγραφῶν: Ἀπὸ 3 Ὀκτωβρίου 2016, καθημερινά 8 π.μ.-1.30 μ.μ., Πανεπιστημίου 22, 5ος ὄροφος

Δίδακτρα: 110 €, γιὰ φοιτητὲς 70 €
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα