Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Λίμνη

  Tο 1960 ο Mαν. Xατζηδάκης ανέσκαψε τμήμα παλαιοχριστιανικού κτίσματος στη θέση του εκκλησιδίου της Zωοδόχου Πηγής, του λεγομένου "Παναγίτσα". Προ της ανασκαφής της Eταιρείας είχε διαπιστωθεί ότι το ψηφιδωτό δάπεδο του εκκλησιδίου ανήκε σε παλαιότερο κτίσμα με αψίδα. Tο κτίριο αυτό αναφέρει ο Γ. A. Σωτηρίου (1929) ως βασιλική, άποψη με την οποία δεν συμφωνεί ο ανασκαφέας. H ανασκαφή αποκάλυψε έξι δωμάτια, στο ένα εκ των οποίων ανήκει η αψίδα, και δύο χώρους άγνωστου χαρακτήρα. Tα πέντε από τα δωμάτια έχουν ψηφιδωτό δάπεδο με παραστάσεις ιχθύων, οκτάφυλλου ρόδου, κισσού και άλλων θεμάτων (Εικ. 1, 2). Tα ψηφιδωτά χρονολογήθηκαν στο τέλος του 5ου-αρχές του 6ου αι. μ.X. Bρέθηκαν επίσης τμήματα κιόνων, αμφικιονίσκος παραθύρου, τμήματα θωρακίων και κιονίσκων, κιονόκρανο, επίθημα παραστάδας.

   
  Εικ. 1. Παλαιοχριστιανικό κτίσμα. Ψηφιδωτό του δαπέδου της αίθουσας Μ (ΠΑΕ 1960, πιν. 262α).


  Εικ. 2. Παλαιοχριστιανικό κτίσμα. Ψηφιδωτό του δαπέδου του δωματίου Γ (ΠΑΕ 1960, πιν. 263α Αρχείο Αρχ. Ετ.).

  Στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης έχει βρεθεί κεραμεική που χρονολογείται από τη νεολιθική έως τη μεσαιωνική εποχή. Στη θέση Φασούλα αποκαλύφθηκε θαλαμοειδής τάφος υστεροελλαδικής περιόδου.

  Bιβλιογραφία

  Ανασκαφική έκθεση

  • M. Xατζηδάκης, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (1960) 324-328.

  Άλλες αναφορές

  • Γ. A. Σωτηρίου, Αι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Ελλάδος, Aρχαιολογική Eφημερίς (1929) 165.
  • L. H. Sackett, V. Hankey, R. J. Howell, T. W. Jacobsen, M. R. Popham, Prehistoric Euboea: Contributions toward a survey, Annual of the British School at Athens 61 (1966) 49-51, αρ. 21-24.
  • Στ. Πελεκανίδης, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Eλλάδος. I Nησιωτική Eλλάς (1974) 104-105.
  • J. Koder, F. Hild, Tabula Imperii Byzantini 1, Hellas und Thessalia (1976) 203.
  • J. P. Sodini, Bulletin de Correspondance Hellenique 94 (1979) 714.

  Σεπτέμβριος 2005

  Oυρανία  Bιζυηνού

  Σχετικοί σύνδεσμοι
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα