Πέμπτη, 23 Μαϊου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Κυκλαδικό Σεμινάριο Πρόγραμμα 2015

CYCLADIC SEMINAR – ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 ___________________________________________________


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 - PROGRAMME 2015

Τρίτη, 10 Μαρτίου - Tuesday, 10 March 
Lyvia Morgan
‘A Room with a View’:  Kea Paintings and Social Context
«Δωμάτιο με θέα»: Oι τοιχογραφίες της Κέας σε συνάρτηση με το κοινωνικό περιβάλλον


Πέμπτη, 30 Απριλίου - Thursday, 30 April
Πέγκη Σωτηρακοπούλου
Τα δεδομένα της «ομάδας του Καστριού» από το Δασκαλιό της Κέρου και τα εξ’  αυτών συμπεράσματα για το τέλος της Πρώιμης Χαλκοκρατίας στις Κυκλάδες
The Kastri group evidence from Dhaskalio, Keros and its implications for the late Early Bronze Age in the Cyclades


Τρίτη, 10 Νοεμβρίου - Tuesday, 10  November
Cyprian Broodbank
A comparative Mediterranean perspective on the Early Bronze Age Cyclades
Η Μεσόγειος και οι Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού: Μια συγκριτική προσέγγιση


Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου - Tuesday, 15 December
Wolf-Dietrich Niemeier & Ουρανία Κουκά
«Cycladica» από το Ηραίο και τη Μίλητο
‘Cycladica’ from Heraion and Miletus
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα