Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διακηρύξεις
  Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης Δέκα τεσσάρων (14) Τεκμηριωτών – Λημματογράφων

  Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης Δέκα τεσσάρων (14) Τεκμηριωτών – Λημματογράφων  Για την Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου για την τεκμηρίωση και τη δημιουργία επιστημονικών Λημμάτων του Αρχείου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκμηρίωση, μετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ 374135

  Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και για χρονικό διάστημα 15 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2015, δέκα τέσσερις (14) αρχαιολόγους, για την τεκμηρίωση και συγγραφή επιστημονικών λημμάτων του αρχείου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας και για χρονικό διάστημα έως και 31/3/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του έργου και εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του Υποέργου 1: «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκμηρίωση, μετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ 374135. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί στο κτήριο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, στα γραφεία της Πανεπιστημίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα.

  Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 23/12/2013 έως και 20/01/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Πανεπιστημίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, 5ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και στον διαδικτυακό κόμβο της (http://www.archetai.gr).

  Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας «Αποθήκευση ως»:

  1. Προκήρυξη
  2. Πρότυπο Αίτησης (pdf)
  3. Πρότυπο Αίτησης (doc)

  1. Παράρτημα Α1 – Απόδειξη Γνώσης Χειρισμού Η/Υ
  2. Παράρτημα Α2 – Απόδειξη Γλωσσομάθειας

  Πληροφορίες:

  Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστημίου 22,

  Τ.Κ. 106 72 Αθήνα,

  Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη

  Τηλ/νο: 210-3609689

  Fax: 210-3644996
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα