Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Τόμος 147, 2008

  • Νικολάου Ακαμάτη, Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα, 1-78
  • Σταύρου Ι. Αρβανιτόπουλου, Τάφοι και έθιμα ενταφιασμού στον Μυστρά κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, 79-120
  • Μέλπως Ι. Πωλογιώργη, Ελεφάντινες απεικονήσεις Αιγυπτίων θεών στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιότητα, 121-177
  • Αννας Αρβανιτάκη, Ο φόνος της Λερναίας Ύδρας από τον Ηρακλή. Ο μύθος και η πρόσληψή του στην αρχαϊκή Κόρινθο, 179-195
  • Polymnia Muhly - Jean-Pierre Olivier, Linear A Inscriptions from the Syme Sanctuary, Crete, 1976-223
  • Φωτεινής Ν. Ζαφειροπούλου, Μυθολογική παράσταση σε αγγείο του 7ου αι. π.Χ., 225-246
  • *, Συμπλήρωμα εις ΑΕ 2007, 21, 247
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα