Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Επικαιρότητα


Cycladic Seminar

 

CYCLADIC SEMINAR

During the last two decades of the 20th century and the first twelve years of this century our knowledge of Cycladic prehistory has grown in leaps and bounds, owing to new field surveys and, especially, systematic excavations at remarkable sites unknown before the 1980s. The publication of material from old excavations, recent general studies of the Cycladic world taken full advantage of this work and studies that have compared Cycladic sites to those in other areas of the Aegean have played their role in this development. In addition, continued investigations at previously known, yet no less important, Cycladic sites have contributed greatly to the discourse.

This Cycladic Seminar aims to highlight recent research, while interpreting it in the light of older data, a strategy that, in many cases, will lead to a reconsideration of the old data. The seminar also will emphasize studies based on material with a known context.

The foundations of Cycladic prehistory were laid by Christos Tsountas with excavations he conducted in the Cyclades under the aegis of the Archaeological Society at Athens in late 19th century, and by his two seminal studies, “Kykladica” and “Kykladica II”, published in the Society’s journal, Archaiologike Ephemeris, in 1898 and 1899. To this day certain of the most important excavations of prehistoric sites in the Cyclades are also conducted under the aegis of the Archaeological Society. The Society seems, therefore, to be the proper venue for organizing a Cycladic Seminar.

Cycladic Seminar meetings will take place in the small hall of the Archaeological Society’s megaron, 22 Panepistimiou St., at 7 P.M. Papers presented to the Seminar will last 45 minutes and will be followed by discussion. The annual seminar programme and abstracts of the presentations will be posted on the Society's website (www.archetai.gr/Επικαιρότητα). The seminar is organized by Marisa Marthari.

Seminar Programme 2019
Abstract of first seminar (Robert Koehl - Tuesday 15 January 2019)
Abstract of second seminar (Angelia Papagiannopoulou - Tuesday 2 April 2019)

Seminar Programme 2018
Abstract of first seminar (Tristan Carter - Monday 21 May 2018)
Abstract of second seminar (Natalie Abell - Tuesday 5 June 2018)
Abstract of third seminar (Myrto Georgakopoulou - Tuesday 9 October 2018)
Abstract of fourth seminar (Zozi Papadopoulou - Tuesday 11 December 2018)

Seminar Programme 2017
Abstract of first seminar (Michael Boyd - Tuesday 7 February 2017)
Abstract of second seminar (J.A.MacGillivray - Tuesday 28 March 2017)
Abstract of third seminar (A. Vlachopoulos - Wednesday 4 October 2017)
Abstract of fourth seminar (N. Kourou - Tuesday 12 December 2017)

Seminar Programme 2016
Absract of first seminar (Vasif Sahoglou - Thursday 10 March 2016)
Abstract of second seminar (E. Gorogianni - Tuesday 24 May 2016)
Abstract of third seminar (D. Pangiotopoulos - Tuesday 4 October 2016)

Seminar Programme 2015
Abstract of first seminar (L.Morgan - Tuesday 10 March 2015)
Abstract of second seminar (P.Sotirakopoulou - Thursday 30 April 2015)
Abstract of third seminar (C. Broodbank - Tuesday 10 November 2015)
Abstract of fourth seminar (W.D.Neimeier, O.Kouka - Tuesday 15 December 2015)

Seminar Programme 2014
Abstract of first seminar (P.N.Zapheiropoulou - Tuesday 4 February)
Abstract of second seminar (L. Marangou - Tuesday 8 April)
Abstract of third seminar (Susan Sherratt - Thursday 29 May 2014)
Abstract of fourth seminar (K. Zachos, A. Douzougli - Tuesday 4 November 2014)
Abstract of fifth seminar (R. Barber - Tuesday 9 December 2014)

Seminar Programme 2013
Abstract of first seminar (Colin Renfrew - Monday 14 January 2013)
Abstract of second seminar (Christina A. Televantou - Tuesday 2 April 2013)
Abstract of third seminar (Christos Doumas - Tuseday 4 June 2013)

Abstract of fourth seminar (Davis, Stocker, Brecoulaki - Monday 25 November 2013)

 
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
 

 
 Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
  

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
 


  Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα