Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διαβουλεύσεις
  Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών»

  Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


  Δημόσια Διαβούλευση του
  Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού
  για το Υποέργο 3:
  «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» της Πράξης:
  «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία,
  Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»
  με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Υποέργο 3: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» της ενταγμένης στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ, 535.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 434.959,35€ – ΦΠΑ : 100.040,65€)
  και έχει διάρκεια Δώδεκα (12) μήνες.

  Μέσω του παρόντος Έργου, «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών», θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών της πράξης. Αυτές συνοψίζονται στις παρακάτω:

  • την κατασκευή του αποθετηρίου
  • την κατασκευή της υπηρεσίας σημασιολογικών συμπερασμών
  • την κατασκευή της υπηρεσίας συλλογικής μεταγραφής τεκμηρίων για πολιτιστικό τουρισμό
  • την κατασκευή της υπηρεσίας συλλογικής μεταγραφής τεκμηρίων για εκπαίδευση
  • την κατασκευή της υπηρεσίας συλλογικής μεταγραφής τεκμηρίων (crowd sourcing)

  Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα δημιουργηθούν επίσης οι εξής ψηφιακές υπηρεσίες:

  • Υπηρεσία καταλόγου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος (δυνατότητες σημασιολογικής αναζήτησης): Επίπεδο 2
  • Υπηρεσία συλλογικής επιμέλειας και συλλογικής μεταγραφής: Επίπεδο 3

  Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 01/10/2012 έως 15/10/2012.

  Συνημμένα αρχεία προκήρυξης:
  RFP-YΠ3_PART_A_P31_AE.PDF.
  RFP-YΠ3_PART_B_P31_AE.PDF.
  RFP-YΠ3_PART_C_P31_AE.PDF.

  Υπόδειγμα Υποβολής σχολίων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@archetai.gr
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα