Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διαβουλεύσεις
  Δημόσια Διαβούλευση του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Υποέργο 5: «Δράσεις Δημοσιότητας» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ: 374135

  Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

  Δημόσια Διαβούλευση του
  Πρόχειρου Διαγωνισμού
  για το Υποέργο 5:
  «Δράσεις Δημοσιότητας»
  της Πράξης:
  «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία,
  Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»
  με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Υποέργο 5: «Δράσεις Δημοσιότητας» της ενταγμένης στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ, €26.00,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €21.138,21 - ΦΠΑ : €4.861,79) και έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες.

  Μέσω του παρόντος Έργου, «Ενέργειες Δημοσιότητας», θα πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες ομάδες ειδικού και ευρύτερου κοινού, και όλων των ενδιαφερομένων (π.χ. ΥΠΑΙΘΠΑ, αρχαιολόγοι, ερευνητές, υπάλληλοι πολιτισμικών φορέων, εκπαιδευτική κοινότητα, κα). Με τις προωθητικές δράσεις που θα υλοποιηθούν (προβλέπονται δύο συνέδρια) με παράλληλη αξιοποίηση του διαδικτύου και κυρίως των νέων μέσων, αναμένεται να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων που θα είναι ενημερωμένοι για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το σημαντικότατο και πλούσιο περιεχόμενο του ψηφιοποιημένης βιβλιοθήκης και Ιστορικού αρχείου, και θα είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες τους. Η επικοινωνιακή δράση θα προβάλει και θα αναδείξει την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια αυτή όχι μόνο ως χρηματοδοτικό εργαλείο αλλά και ως ευρωπαϊκή στρατηγική.

  Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 01/10/2012 έως 15/10/2012.

  Συνημμένα αρχεία προκήρυξης:

  RFP-YP5_P31_AE.PDF

  Υπόδειγμα Υποβολής σχολίων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@archetai.gr
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα