Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διαβουλεύσεις
  Δημόσια Διαβούλευση του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Υποέργο 4:«Ανοικτά Δεδομένα και Διαχείριση Δικαιωμάτων» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ: 374135

  Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης


  Δημόσια Διαβούλευση του
  Πρόχειρου Διαγωνισμού
  για το Υποέργο 4:
  «Ανοικτά Δεδομένα και Διαχείριση Δικαιωμάτων»

  της Πράξης:
  «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία,
  Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»
  με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Υποέργο 4: «Ανοικτά Δεδομένα και Διαχείριση Δικαιωμάτων» της ενταγμένης στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ, (€40.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €32.520,33 - ΦΠΑ : €7.479,67) και έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες.

  Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις δράσεις:

  1. καταγραφή των δικαιωμάτων επί των έργων προς ψηφιοποίηση
  2. δημιουργία διαδικασιών εκκαθάρισης, εμπλουτισμό σχήματος βάσης με στοιχεία που αφορούν στην εκκαθάριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  3. λήψη αδειών που αφορούν στη διάθεση ψηφιακών αντιγράφων αρχαιολογικού υλικού
  4. αξιολόγηση των πιθανών πολιτικών διάθεσης περιεχομένου και επιλογή των αδειών πρόσληψης και διάθεσης του περιεχομένου
  5. προσδιορισμός συστήματος διαχείρισης δικαιωμάτων στον κύκλο ζωής του ψηφιακού υποκαταστάτου.

  Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 01/10/2012 έως 15/10/2012.

  Συνημμένα αρχεία προκήρυξης:

  RFP-YP4_P31_AE.PDF

  Υπόδειγμα Υποβολής σχολίων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@archetai.gr
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα