Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Αναλυτικά
  Αρχαιολογικά Θέματα Ι, ΙΙ. Εκδίδονται υπό Βασιλείου Χ. Πετράκου (ΒΑΕ272, ΒΑΕ273)

  Σέμνη Καρούζου

  Αρχαιολογικά Θέματα
  τόμοι Ι και ΙΙ
  Εκδίδονται υπό Βασιλείου Χ. Πετράκου

  Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 272
  Αθήναι 2011

  τόμος Ι
  17Χ24 εκ. σ. 406
  ISBN SET 978-960-8145-88-7 
  ISBN 978-960-8145-89-4

  τόμος ΙI
  17Χ24 εκ. σ. 396
  ISBN SET 978-960-8145-88-7
  ISBN 978-960-8145-90-0

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Νέα ἔκδοση τῆς ἐν ᾽Αθήναις ᾽Αρχαιολογικῆς ῾Εταιρείας
  Σέμνης Χ. Καρούζου: ᾽Αρχαιολογικὰ Θέματα. Τόμοι Ι, ΙΙ, σελ. 406+396. Εἰκονογραφημένο

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   ᾽Αρκετοὶ ῞Ελληνες ἀρχαιολόγοι ἔχουν δημοσιεύσει μελέτες μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν μὴ εἰδικῶν. ῾Η Σέμνη Καρούζου ὅμως (1897-1995) μᾶς ἔδωσε μιὰ συστηματικὴ σειρὰ ἑκατοντάδων κειμένων γιὰ ζητήματα ἀρχαιολογικά, μεθοδολογικά, ἱστορίας τῆς τέχνης, καὶ ἀκόμη γιὰ πρόσωπα καὶ γιὰ βιβλία. Τὰ κείμενά της εἶναι γενικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ γιὰ διαφορετικοὺς ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους ἀναγνῶστες ἀλλὰ ἐκεῖνοι, οἱ ἀρχαιολόγοι, τὰ ἀπολαμβάνουν περισσότερο γιατὶ διαπιστώνουν ὅτι τὸ παρελθόν, ἡ μυθολογία, ἡ τέχνη, ἡ θρησκεία, κάθε πλευρὰ τοῦ ἀρχαίου κόσμου μπορεῖ νὰ παρουσιασθεῖ καὶ μὲ ἄλλο τρόπο, ποὺ γοητεύει τὸν ἀναγνώστη. ῞Ολα εἶναι γραμμένα στὴ δημοτική. Τὰ θέματά της καθρεφτίζουν συχνὰ τὰ διαβάσματα τῆς στιγμῆς, τοὺς τόπους ὅπου ὑπηρέτησε, τὰ ταξίδια της καὶ τὰ μουσεῖα ποὺ ἐπισκέφθηκε.
   ᾽Ανάμεσα στὰ δημοσιεύματα τῆς Σέμνης Καρούζου τὰ «᾽Αρχαιολογικὰ Θέματα» εἶναι σημαντικὸ καὶ κύριο μέρος. Τὰ ἀποτελοῦν τὰ σημειώματά της στὶς ἐφημερίδες Προοδευτικὸς Φιλελεύθερος καὶ ᾽Ελευθερία. Δὲν εἶναι ἐπιστημονικὲς μελέτες μὲ τὴν αὐστηρή, μονόπλευρη ἔννοια τῆς λέξης. Προορίζονταν γιὰ ἕνα εὐρύτερο κοινό, κοινὸ ὅμως ἱκανὸ νὰ παρακολουθήσει καὶ νὰ κατανοήσει τὰ ὅσα ἔγραφε ἡ Σέμνη Καρούζου, ποὺ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη κλασικὴ προπαιδεία. Κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς ἐπιφυλλίδες της εἶναι αὐτοτελὲς καὶ ὁλοκληρωμένο μελέτημα, μπορεῖ νὰ τὸ διαβάσει καὶ νὰ τὸ κατανοήσει ἕνας μὴ ἀρχαιολόγος, ἀποτελεῖ ὅμως κείμενο ποὺ ἱκανοποιεῖ καὶ τοὺς εἰδικούς.
  Στὰ σημειώματα αὐτὰ ἡ Σέμνη Καρούζου ἀνάδειξε τὸ ταλέντο της στὸ γράψιμο, τὴν πολυμάθειά της, τὴν κριτική της σκέψη καί, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, τὴ νεοελληνική. ῾Η καλύτερη μαθήτρια τοῦ  Χρήστου Τσούντα, διαδέχτηκε τὸν δάσκαλό της στὴ σαφήνεια, τὴν ἀκριβολογία καὶ τὴν ὡραία λαγαρὴ γλώσσα.
  Τὰ θέματά της ἔχουν ὡς κέντρο τὴν ἀρχαιότητα καὶ ἁπλώνονται στοὺς παλιοὺς ἀρχαιολόγους καὶ τὸ ἔργο τους, σὲ νέα εὑρήματα ἢ νέες ἑρμηνεῖες παλιῶν εὑρημάτων, σὲ σημαντικὰ ἀρχαιολογικὰ βιβλία, στὴ νεοκλασικὴ τέχνη καὶ ἀρχιτεκτονική, στὴ μυθολογία. Σὲ πολλὰ ἀπὸ τα σημειώματα καταγράφονται ἐντυπώσεις ἀπὸ τὰ ταξίδια της στὴ Γερμανία καὶ τὴν ᾽Ιταλία. Μόναχο, κλασικισμός, Ρώμη, τὰ μουσεῖα της, ἡ Πομπηΐα, Φλωρεντία, τὰ πορτραῖτα. Τὸ κάθε θέμα ξεχωρίζει καὶ ὅλα μαζὶ φτιάχνουν ἕνα σύνολο, αἰσθητικῆς καὶ ἀρχαιογνωσίας.

   
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα