Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  O Μέντωρ τόμος 15, 2002 (τεύχη 62-65)

  Τεύχος 62

  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Η ανασκαφή της Τορώνης, 3-7 – Η ανασκαφή του Γλα, 8.
  • Γεώργιος Σ. Δοντάς, Προσφώνηση, 10-11.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Η αρχαιολογία και η ελληνική γλώσσα, 12-17.
  • Ντόρα Βασιλικού, Gla and the Copais in the 13th century B.C. Η τελική σύνθεση, 18-25.
  • Χρ. Μπουλώτης, Στον Γλα δια σκαπάνης και γραφίδος Ιακωβίδη, ή ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και συνεργάτης, 26-33.
  • Ντόρα Βασιλικού, Ο Απόλλων Chatsworth και η κλασική γλυπτική στην Κύπρο, 34-41.
  • Βάσα Κοντορίνη, Jeanne Louis Robert, 42-48.

  Τεύχος 63

  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Προς τους εταίρους, 49-57.
  • Πρακτικό της Α Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19 Μαϊου 2002, 58-80.

  Τεύχος 64-65

  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Προς τους εταίρους, 81-85 – Νικόλαος Παπαχατζής, 86-92 – Βραχύ χρονικό του 2002, 93-95.
  • Πρακτικό Συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελύσεως της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 96-100.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα