Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  O Μέντωρ τόμος 8, 1995 (τεύχη 33-36)

  Τεύχος 33

  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Σχόλια στη συζήτηση, 1-4.
  • Πρώτη Συνεδρία των Εταίρων, 5-57.

  Τεύχος 34

  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Τα πρόσωπα που επιδρούν στην ελληνική αρχαιολογία, 61-72.
  • Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση του 1995 (Πρακτικό), 73-88.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Μνημεία και αμνήμονες, 89-92.

  Τεύχος 35

  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Κινδυνεύει ο Κεραμεικός, 93-95.
  • Έργα και ημέραι, 96-98.
  • Αγγελίαι, 99-104.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Μνημεία ή σύγχρονα θέατρα;, 105-107.
  • Παναγιώτης Χατζηδάκης, Ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου, 108-122.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Απόδοση παλαιών χρεών. Τα μνημεία της Ρήνειας, 123.

  Τεύχος 36

  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Προς τους εταίρους, 125-131.
  • Έργα και ημέραι, 132-133.
  • Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Η χρονολόγηση του 3ου αι. π.Χ. και ο κατάλογος των Αθηναίων αρχόντων, 134-149.
  • Μάντω Οικονομίδου, Εκμαγεία νομισμάτων στο Νομισματικό Μουσείο, 150.
  • Χρήστος Τσούντας, Πότε ήρχισαν οι Έλληνες να νίπτωνται την πρωίαν, 151-155.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα