Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Τόμος 127, 1988

  Μελέται

  • Ν. Δ. Παπαχατζής, Η θεά Δήμητρα «σύνναος» του Ποσειδώνα, 1-14.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Αρχαιολογία και δεοντολογία, 15-18.
  • Kevin Clinton, The Ephebes of Kekropis of 333/2 at Eleusis, 19-30.
  • Brinna Otto, Gemalte Muster der Protosesklo- und Sesklozeit in Thessalien, 31-46.
  • Jan Bouzek, Thessalian and Macedonian Bronzes, 47-60.
  • Ελένη Παπασταύρου, Η επιτύμβια στήλη 5280 του Μουσείου του Πειραιά, 61-70.
  • Στέλλα Δρούγου, Τα πήλινα κτερίσματα του μακεδονικού τάφου στην πλατεία Συντριβανίου Θεσσαλονίκης, 71-94.
  • Nassi Malagardis, Images du monde rural attique à l’époque archaïque, 95-134.
  • Χριστίνα Τελεβάντου, Η απόδοση της ανθρώπινης μορφής στις θηραϊκές τοιχογραφίες, 135-166.

  Αρχαιολογικά Χρονικά

  • Π. Αγαλλοπούλου – Ν. Καλλιοντζής, Τρία αρχαία λιμάνια στον όρμο του Πουρνιά της Βόρειας Λήμνου, 169-174.
  • Μιχάλης Β. Κοσμόπουλος, Προϊστορικός οικισμός στον Βλαστό Καλάμου, 175-198.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα