Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
The Archaeological Society Foundation
Χορηγοί
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Τόμος 131, 1992

  Μελέται

  • Αγγελική Λεμπέση, Τα μετάλλινα ζώδια του θηβαϊκού Καβιρίου, 1-19.
  • Ιωάννης Πετρόχειλος, Αναθηματικά γλυπτά της Κυωέλης από τον Πειραιά, 21-65.
  • Hara Tzavella-Evjen, A Mycenaean Tomb near Selinia at Salamis, 67-93.
  • Χριστίνα Βλασσοπούλου, Ένα πινάκιο του Λυδού στο Μουσείο Ακροπόλεως, 95-100.
  • Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, Τα αρχαία λατομεία μαρμ’αρου της Νάξου, 101-127.
  • Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, Ο θωρακοφόρος αρ. ΑΕ 268 της Κω, 129-162.
  • Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Ανέκδοτα αποσπάσματα του Διοκλητιανείου αγορανομικού διατάγματος από τη Λακωνία, 163-177.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Η νέα έκδοση των Αττικών Επιτυμβίων Αναγλύφων, 195-197.

  Αρχαιολογικά Χρονικά

  • Βασίλειος Κ. Λαμπρινουδάκης, Έξι χρόνια αρχαιολογικής έρευνας στα Ύρια της Νάξου, 201-216.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα